Gå till innehållet

Naapurinvaara i Sotkamo.

Naapurinvaara i Sotkamo blir Finlands femte landskapsvårdsområde

Pressmeddelande 1.12.2020 Miljöministeriet och NMT-centralen i Kajanaland
Miljöministeriet har inrättat ett landskapsvårdsområde i Naapurinvaara i Sotkamo. Syftet med Naapurinvaara landskapsvårdsområde är att skapa förutsättningar för att bevara och vårda landskapsbilden och kulturlandskapets skönhet, dess historiska särdrag och andra därmed sammanhängande särskilda värden. Landskapsvårdsområdet inrättades med stöd av naturvårdslagen.

Understöd

Miljöministeriet beviljar understöd för klimatprojekt i kommuner (ym.fi) . Ansökningstiden är från den 1 december 2020 till den 5 februari 2021.

Understödet för avstående från oljeuppvärmning har varit en framgång – tilläggsanslag föreslås i nästa års budget, även andra stöd erbjuds (ym.fi) (pressmeddelande 1.12.2020)

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi). Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Ersättning för skador som orsakats av fridlysta arter (ym.fi). Ansökningar ska lämnas in senast den 31 december 2020.

Aktuellt från Finlands miljöcentral

Tulva_Pohjanmaa_20112020

I de österbottniska åarna är vattenståndet högt, men stigningen har börjat avta

20.11.2020
Under denna vecka har nederbörden varit kraftig särskilt längs kusten i Österbotten, i Mellersta Österbotten och i Kauhajokitrakten. Under torsdag kväll och fredag morgon (19–20.11.2020) nåddes flödestoppen i flera åar. Temperaturen som har sjunkit under noll grader har gjort att vattenföringen börjat avta och vattenstånden inte stiger, men i nedre loppet av de större åarna och älvarna kommer vattenståndet sannolikt att stiga något. Vatten har runnit ut på åkrar och i skogen i flera ådalar.
Mera aktuellt från Finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Kommunerna får understöd för att frångå oljeuppvärmning – staten ersätter upp till 25 procent av kostnaderna

10.11.2020
Kommunerna erbjuds från och med den 5 oktober 2020 ett nytt understöd för att konvertera från oljeuppvärmning till förmån för mer hållbara uppvärmningsformer i de fastigheter som kommunerna äger. Det nya uppvärmningssystemet ska drivas med annat än fossila bränslen.
Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Påverka och ge respons

Påverka vatten.

Grubblar du på framtiden för sjön vid din sommarstuga? Är du oroad över alla skador som översvämningar orsakar? Funderar du på vad som görs för Östersjön just nu? Förslagen till vattenförvaltningsplaner och planer för hantering av översvämningsrisker för perioden 2022–2027 är klara och du kan ge respons på förslagen under tiden 2.11.2020–14.5.2021. Läs mer på sidan Påverka vattendragen.

ny webbtjänst

Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal

Finsk marin information är nu tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.