Eeva Furman
Forskningsprofessor Eeva Furman. © SYKE / Kai Widell

Bedömning från internationell forskningsgrupp: Världssituationen för hållbar utveckling är allvarlig, lösningar finns

Pressmeddelande 11.9.2019, Finlands miljöcentral
En internationell forskargrupp tillsatt av FN har bedömt världssituationen för hållbar utveckling som oroväckande. Trots att goda tecken har observerats i världen, förhindrar vissa kända orsaker effekterna av utvecklingens framsteg. Forskargruppen har identifierat sex centrala saker och sätt, som behövs för att vända förändringen till det bättre. Den internationella forskningsgruppens bedömningsrapport publicerades 11.9.2019 i New York.

aktuellt från miljöministeriet

Betydande tilläggsfinansiering för naturvård i budgetförhandlingarna

17.9.2019
Regeringen beslutade vid sina budgetförhandlingar att föreslå tilläggsfinansiering om 100 miljoner euro för naturvård för 2020. Det viktigaste projektet som inleds med denna finansiering är ett tioårigt handlingsprogram för förbättrande av livsmiljöerna. Avsikten med programmet är att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland före 2030 och säkra de livsviktiga ekosystemens funktion.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Pallassjön

Vardagslandskapet och vattnet teman under landskapsdagen

13.9.2019
I de tusen sjöarnas land spelar vattnet en central roll i finländarnas vardag. Hur syns vattnet i våra dagliga miljöer? Rinner det en liten bäck bredvid dig på väg till butiken? Tar du kvällspromenader längst en strand om hösten? Går din arbetsresa förbi ett kärr? Rastar du din hund invid ett dike på morgonen? Regnar det?
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Långtidsbostadslösheten i Finland minskade ytterligare år 2018

29.4.2019
I slutet av 2018 fanns det 5 482 bostadslösa i Finland. Över hälften av Finlands bostadslösa fanns i huvudstadsregionen. De här uppgifterna framkommer i den undersökning av kommunerna som ARA gör varje år.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Publikationer

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15

Obs.! Stängt 17.-18.9.

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.