Gå till innehållet

Jordförbättring ger snabb minskning av vattenpåverkan från jordbruket – ny guide för jordbrukare har publicerats (syke.fi)

Fiberapplikation till Jokioinen testfält hösten 2020. © Foto: Iida Vartila

Pressmeddelande 8.12.2021 Finlands miljöcentral SYKE, Luke, Åbo yrkeshögskola och ProAgria
Jordförbättringsmedel är ett effektivt och snabbt sätt att minska vattenpåverkan från åkrarna. Resultaten av omfattande forskning kring gips, fiber och strukturkalk har sammanställts i en praktisk guide som ger jordbrukarna råd om användning av dessa jordförbättringsmedel.

Understöd

Kommuner och landskap erbjuds åter understöd för utbyggnad av vindkraft (ym.fi)
Landskapsförbunden och kommunerna kan hos miljöministeriet ansöka om understöd för planläggning och tillstånd som styr utbyggnaden av vindkraft och utredningar i anslutning till dem. Stöd kan sökas till ett belopp av cirka en miljon euro, och ansökningstiden är 2.12.2021–1.2.2022.

Fridlysta fåglar orsakade färre skördeskador än i fjol – ansökan om ersättning ska lämnas in före utgången av året (ym.fi)
Ersättning för skador orsakade av fridlysta fåglar kan sökas före utgången av året. Ersättningen betalas ut i början av nästa år.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)
Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Aktuellt från Finlands miljöcentral

ympäristömerkkejä

SYKE undersöker hur miljömarknadsföringen är i Finland

08-12-2021
Under hösten 2021 har Finlands miljöcentral SYKE samlat in ett urval miljöpåståenden från reklam. Materialet samlades in från nätreklam med hjälp av tekniska verktyg. Dess andel i reklamen har ökat under en lång tid och utgjorde redan omkring hälften år 2020. Veterligen har ett omfattande urval av miljöpåståenden i reklam inte tidigare samlats in i Finland.
Mera aktuellt från Finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Förhandsinformation om understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar 2022

15-10-2021
Flera ändringar är att vänta i understöden för laddningsinfrastruktur år 2022.
Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Klimatdiet

Finlands miljöcentrals tjänst Klimatdiet hjälper användaren att upptäcka vad det dagliga klimatavtrycket består av och hur det kan reduceras. Räkna ut din klimatpåverkan och börja Klimatdieten.

Klimatdatabas för byggande CO2data.fi

Klimatdatabas för byggande CO2data.fi  erbjuder objektiv data om hur de byggprodukter som används i Finland påverkar klimatet, såsom positiv och negativ klimatpåverkan, materialeffektivitet och återvinningsbarhet.

Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal

Finsk marin information är tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15
kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.