Gå till innehållet

Kommunernas och regionernas klimatarbete utvidgas – allt fler kommuner deltar i utvecklandet av klimatlösningar (ym.fi)

 

Pressmeddelande 25.1.2022 miljöministeriet
Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar har hittills nått ett stort antal kommuner och andra målgrupper inom klimatarbetet Programmet har finansierat cirka 120 klimatprojekt runt om i Finland 2019–2021. Lärdomarna och verksamhetsmodellerna från projekten främjar och påskyndar kommunernas och regionernas övergång mot en klimatsäker framtid.

Understöd

Kommuner och landskap erbjuds understöd för myndighetsbehandlingen av investeringsprojekt som främjar grön omställning (ym.fi)
Kommuner och landskapsförbund kan ansöka om understöd hos miljöministeriet för myndighetsbehandling av investeringsprojekt som främjar den gröna omställningen. Ansökningstiden är 22.12.2021–4.3.2022.

En miljon euro står till buds för klimatarbete inom den byggda miljön (ym.fi)
Miljöministeriet har utlyst understöd som företag, kommuner, organisationer och andra aktörer kan ansöka om för projekt som främjar koldioxidsnålhet i den byggda miljön. Ansökningstiden är 16.12.2021–11.2.2022.

Kommuner och landskap erbjuds åter understöd för utbyggnad av vindkraft (ym.fi)
Landskapsförbunden och kommunerna kan hos miljöministeriet ansöka om understöd för planläggning och tillstånd som styr utbyggnaden av vindkraft och utredningar i anslutning till dem. Ansökningstiden är 2.12.2021–1.2.2022.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)
Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Aktuellt från Finlands miljöcentral

Merituulivoimala_Tuulivoimayhdistys_ry

Ny forskning kartlägger områden där havsvindkraft kan byggas utan större skador för den marina naturen

21-01-2022
En ny studie har kartlagt områden som är lämpliga för havsbaserad vindkraft. I de bäst lämpade områdena är produktionen av vindkraft lönsam, medan nackdelarna för både människor och den marina naturen förblir små. Lämpliga områden hittades i alla havsområden.
Mera aktuellt från Finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Förhandsinformation om understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar 2022

15-10-2021
Flera ändringar är att vänta i understöden för laddningsinfrastruktur år 2022.
Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Klimatdiet

Finlands miljöcentrals tjänst Klimatdiet hjälper användaren att upptäcka vad det dagliga klimatavtrycket består av och hur det kan reduceras. Räkna ut din klimatpåverkan och börja Klimatdieten.

Klimatdatabas för byggande CO2data.fi

Klimatdatabas för byggande CO2data.fi  erbjuder objektiv data om hur de byggprodukter som används i Finland påverkar klimatet, såsom positiv och negativ klimatpåverkan, materialeffektivitet och återvinningsbarhet.

Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal

Finsk marin information är tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15
kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.