Gå till innehållet

Observationerna av blågrönalger har ökat något i insjöar, i havsområden stävjade Vieno-stormen tillväxten av blågrönalger (syke.fi)

De starka vindarna av Vieno-stormen blandade vattenmassorna i kustområdena. Satellitbilden (15.6.2021) visar hur det fasta ämnet som släppts ut från havsbotten har blandats med de rörliga vattenmassorna. © Innehåller bearbetad Copernicus Sentinel-3 -data, SYKE (15.6.2021).
 

Pressmeddelande 17.6.2021 Finlands miljöcentral SYKE
I insjöar har mer blågrönalgobservationer gjorts än under förra veckan, men de observerade algmängderna har varit små. I havsområdena är algsituationen fortfarande lugn. På grund av Vieno-stormen i början av veckan har havsvattnets yttemperaturer sjunkit märkbart jämfört med förra veckan. Gulaktigt tallpollen som är förvillande likt blågrönalger kan fortfarande förekomma längs stränderna.

Aktuellt från Finlands miljöcentral

Pollinerare

Utredning: Delvis god beredskap för att uppnå målen i EU:s strategi för biologisk mångfald i Finland

23-06-2021
I Finlands miljöcentrals (SYKE) och Naturresursinstitutets (Luke) utredning "Effekterna av EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 i Finland" producerades bakgrundsinformation för att Finland effektivt ska kunna delta i bland annat planeringen och verkställandet av EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 och för att målen i strategin ska kunna beaktas i planeringen av Finlands nationella strategi för biologisk mångfald.
Mera aktuellt från Finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Vad är skillnaden mellan ARAs energiunderstöd och NTM-centralens understöd för avstående från oljeuppvärmning? Kan jag ansöka om båda?

06-05-2021
Det energiunderstöd som ARA beviljar och det nya understödet från NTM-centralen i Birkaland avviker något från varandra och har olika mål och grunder för beviljande. Endast ett av understöden kan beviljas för samma åtgärd.

Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Klimatdatabas för byggande CO2data.fi

Klimatdatabas för byggande CO2data.fi  erbjuder objektiv data om hur de byggprodukter som används i Finland påverkar klimatet, såsom positiv och negativ klimatpåverkan, materialeffektivitet och återvinningsbarhet.

ny webbtjänst

Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal

Finsk marin information är nu tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15
kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

Obs.! 21.6. – 13.8.
telefon kl. 9-15
chat mån.-fre kl 12-15

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.