Vi reviderar naturvårdslagen, svara på enkäten och påverka.

Revideringen av naturvårdslagstiftningen inleds med ett samråd med allmänheten

Pressmeddelanden 24.1.2020, Miljöministeriet
Revideringen av naturvårdslagstiftningen har nu inletts. Inom ramen för projektet revideras naturvårdslagen och naturvårdsförordningen, och det kommer också att beredas en ny lag om ersättning av skador som orsakats av arter som fridlysts med stöd av naturvårdslagen. Dessutom ska förfarandet för ekologisk kompensation utvecklas. I det inledande skedet ordnas ett samråd där allmänheten har möjlighet att framföra synpunkter. Svara på enkäten.

aktuellt från miljöministeriet

Förortsprogrammet ska bidra till förorternas välfärd och attraktionskraft i de största städerna – satsningar på kommunala utvecklingsprojekt och förortsforskning

29.1.2020
Det förortsprogram som omnämns i regeringsprogrammet har inletts. Det treåriga programmet ska bidra till en övergripande, långsiktig utveckling av förorterna i de största städerna och förebygga regional differentiering. Programmet erbjuder kommunerna finansiering för utveckling av förorterna, och programmet stöder dessutom forskning om förorterna. Under programperioden 2020–2022 erbjuds finansiering till ett belopp av sammanlagt 21 miljoner euro.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Luontoaskel hyvinvointiin

Mer grönsaker och kontakt med naturen, mindre matsvinn – en ny verksamhetsmodell för daghemmen

9.12.2019
Barn tycker om grönsaker, frukt och bär som de själva odlat och tillrett. Daghem kan minska matsvinnet genom långsiktigt samarbete och planering. Barnen kan få mer kontakt med naturen genom långa utflykter i naturen, genom att plantera och sköta om grönsaker och genom att de får leka med naturmaterial, mull och vatten i naturen. Detta framgår av projektet Natursteg mot välfärd, där man tillsammans med daghemmens fostrings- och matservicepersonal sökte metoder att stödja barnens välfärd och en hå
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Långtidsbostadslösheten i Finland minskade ytterligare år 2018

29.4.2019
I slutet av 2018 fanns det 5 482 bostadslösa i Finland. Över hälften av Finlands bostadslösa fanns i huvudstadsregionen. De här uppgifterna framkommer i den undersökning av kommunerna som ARA gör varje år.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Publikationer

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta

chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.