Gå till innehållet

Fridlysta fåglar orsakade färre skördeskador än i fjol – ansökan om ersättning ska lämnas in före utgången av året (ym.fi)

© Jari Kontiokorpi

Pressmeddelande 26.11.2021 miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna
Enligt preliminära uppgifter har fåglar som är fridlysta enligt naturvårdslagen, såsom vitkindade gäss, orsakat mindre skador på odlingar än i fjol. Gynnsamma väderförhållanden anses vara den huvudsakliga orsaken. Ersättning för skador orsakade av fridlysta fåglar kan sökas före utgången av året. Ersättningen betalas ut i början av nästa år.

Understöd

Miljöförvaltningens statsunderstöd 2022 (ym.fi)
Miljöministeriet förklarar 2022 års statsunderstöd inom förvaltningsområdet lediga att sökas. Understöden är beroende av prövning. Understöd beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för detta i statsbudgeten för 2022. Ansökningstiden börjar den 18 oktober 2021. Ansökan, som riktas till miljöministeriet eller till de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), ska lämnas in senast den 30 november 2021. Ansökan ska i första hand lämnas in elektroniskt. Om ansökningstiden för ett understöd avviker från den normala ansökningstiden, finns information om detta i den specifika anvisningen för understödet.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)
Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Aktuellt från Finlands miljöcentral

Vackert sjö vy

Det klassiska insjölandskapet belönades som bäst i landskapsdagens fototävling

09-11-2021
Onsdagen den 20 oktober firades den internationella landskapsdagen, till vars ära miljöministeriet ordnade en fototävling med temat "Landskapsdagen 2021". Som bästa bild i tävlingen belönades Marko Lappeteläinens fotografi från Kaartjärvi i Loppis den 14.10.2021. Fotograferna hade ombetts fotografera sina egna landskap under tiden 14.10–20.10.2021.
Mera aktuellt från Finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Förhandsinformation om understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar 2022

15-10-2021
Flera ändringar är att vänta i understöden för laddningsinfrastruktur år 2022.
Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Klimatdiet

Finlands miljöcentrals tjänst Klimatdiet hjälper användaren att upptäcka vad det dagliga klimatavtrycket består av och hur det kan reduceras. Räkna ut din klimatpåverkan och börja Klimatdieten.

Klimatdatabas för byggande CO2data.fi

Klimatdatabas för byggande CO2data.fi  erbjuder objektiv data om hur de byggprodukter som används i Finland påverkar klimatet, såsom positiv och negativ klimatpåverkan, materialeffektivitet och återvinningsbarhet.

Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal

Finsk marin information är tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15
kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.