Finska viken. Satellitbild.
Blågrönalger i Finska viken 17.7.2019. © ESA Copenicus Sentinel-2 Data, SYKE

Mängden blågrönalger har ökat både i havsområdena och sjöarna i FInland

Riksomfattande algöversikt 18.7.2019 Finlands miljöcentral
I Finlands södra och sydvästra havsområden har mängden blågrönalger ökat från förra veckan och det finns rikligt med alger inblandat i vattnet. I sjöarna har också mer blågrönalger observerats än förra veckan, men ändå mindre än typiskt för denna tid på sommaren.

Bevakningsfartyg Turva.
©  Jorma Rytkönen

Vrakrisker i Finlands territorialvatten utreds

Pressmeddelande 18.7.2019 Finlands miljöcentral
I ett nystartat forskningsprojekt kartläggs sådana vrak i Finlands territorialvatten som kan förorena miljön om olja läcker ut i havet ur sönderrostade tankar. Samtidigt utreds vilken typ av oljesanering som är lämplig i olika fall, och olja avlägsnas från några riskobjekt.

aktuellt från miljöministeriet

Utkast till lag om en höjning av investeringsunderstödet för student- och ungdomsbostäder på remiss

16.7.2019
Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till proposition genom vilken det maximala belopp investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov, i det här fallet understöd som beviljas för student- och ungdomsbostäder, höjs från 10 procent till 15 procent. Understöd beviljas för kostnader som godkänts för byggande, anskaffning eller ombyggnad av bostäder. Inga andra ändringar föreslås i understödet.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Turva

Vrakrisker i Finlands territorialvatten utreds

18.7.2019
I ett nystartat forskningsprojekt kartläggs sådana vrak i Finlands territorialvatten som kan förorena miljön om olja läcker ut i havet ur sönderrostade tankar. Samtidigt utreds vilken typ av oljesanering som är lämplig i olika fall, och olja avlägsnas från några riskobjekt.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Långtidsbostadslösheten i Finland minskade ytterligare år 2018

29.4.2019
I slutet av 2018 fanns det 5 482 bostadslösa i Finland. Över hälften av Finlands bostadslösa fanns i huvudstadsregionen. De här uppgifterna framkommer i den undersökning av kommunerna som ARA gör varje år.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Publikationer

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15
Obs! 17.6.-9.8. kl. 9-15, chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.