Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Avdelningen Ärendehantering och tillstånd innehåller information för medborgare och företag om behövliga tillstånd, meddelanden och registreringar. Under den här avdelningen finns det också information om miljökonsekvensbedömning, MKB-projekt och MKB-beslut. På sidan har det sammanställts listor över blanketter inom miljöförvaltningen samt information om finansiering och understöd. Miljöförvaltningen används TYVI Pro -tjänsten för närvarande vid uppföljning av detaljplanläggningen.

Vindkraft, Brahestad.
© Kuva: Mikko Korhonen, Miljöförvaltningens bildbank
Publicerad 31-07-2020 kl. 13.23, uppdaterad 28-05-2021 kl. 10.23