Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning

Avdelningen Ärendehantering och tillstånd innehåller information för medborgare och företag om behövliga tillstånd, meddelanden och registreringar. Under den här avdelningen finns det också information om miljökonsekvensbedömning, MKB-projekt och MKB-beslut. På sidan har det sammanställts listor över blanketter inom miljöförvaltningen samt information om finansiering och understöd. Genom TYVI-tjänsten kan företag på elektronisk väg lämna vissa uppgifter till myndigheterna.

Vindkraft, Brahestad
© Kuva: Mikko Korhonen, Miljöförvaltningens bildbank
Publicerad 15.9.2013 kl. 12.43, uppdaterad 22.8.2019 kl. 10.50