Gå till innehållet

Adven Oy:s biogasanläggning, Hangö

Projektets kontaktuppgifter

 

Beskrivning av projektet

Adven Oys biogasanläggning i Hangö kommer att ligga i omedelbar närhet av Genecor i fabriksområdet på Orionsgatan 4. Fastighetsägaren är staden Hangö. Området som biogasanläggningen kommer att använda är cirka 75 x 90 meter och ligger i ett redan befintligt fabriksområde. Den giltiga detaljplanen gör det möjligt att bygga en biogasanläggning i området.

Biogasanläggningen är avsedd att bearbeta cirka 70 000 ton per år av underlag som har sitt ursprung i anläggningen i Genecor och även organiskt slammet från Hangon Puhdistamo Oy. Kärnprocessen för en biogasanläggning är en biologisk, anaerob bearbetning.

MKB-programmet

 

Publicerad 11.5.2020 kl. 15.37, uppdaterad 27.7.2020 kl. 19.35