Affärsverket Karleby Vatten, vattentäkt vid Karhinkangas, Karleby

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Affärsverket Karleby Vatten har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTMcentralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande). MKB-programmet gäller grundvattentäkt på grundvattenområdena Karhinkangas och Sivakkokangas i Lochteå, Karleby. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om vilka utredningar som behövs för MKB-förfarandet och hur bedömningsförfarandet ordnas.

Syftet med projektet är att förbättra hushållsvattnets distributionssäkerhet i Karleby stamstad. I projektet förbereder man sig också på att distribuera vatten för Lochteå kyrkbys, Kelviås och Kannus behov.

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas två alternativ för kaapaciteten:

  • Alternativ ALT0: projektet genomförs inte.
  • Alternativ ALT1: På grundvattenområdena Karhinkangas och Sivakkokangas placeras högst 8 vattentäkter. Den årliga vattentäktsmängden är 8 000 m3, som omfattar den nuvarande mängden enligt vattentäktstillståndet (1 000 m3/d) och det nya vattenuttaget (7 000 m3/d).
  • Alternativ ALT2: På grundvattenområdena placeras högst 9 vattentäkter. Den årliga vattentäktsmängden är 10 000 m3, som omfattar den nuvarande mängden enligt vattentäktstillståndet (1 000 m3/d) och det nya vattenuttaget (9 000 m3/d).
  • Alternativ ALT3: På grundvattenområdena placeras högst 9 vattentäkter. Den årliga vattentäktsmängden är 12 000 m3, som omfattar den nuvarande mängden enligt vattentäktstillståndet (1 000 m3/d) och det nya vattenuttaget (11 000 m3/d).

I alternativen ALT1, ALT2 och ALT3 leds vattnet från vattentäkterna i en rörledning till vattenbehandlingsanläggningen som ska byggas i Houraati i Lochteå och vidare längs den befintliga rörledningen ut i vattenledningsnätet i Karleby.

Bedömingsprogram

Papperversion av MKB-programmet kans läsas på följande platser:

  • på stadhuset i Karleby, Salutorget 5, Karleby
  • i Karleby stads bibliotek, Storgatan 3, Karleby och
  • på bibliotek i Lochteå, Metsäpellontie 2, Lochteå

Evenmang för allmänheten

Ett evenemang för allmänheten ordnas om bedömningsprogrammet onsdagen 16.1.2019 kl. 8.00 på Lohtaja-talo, adress Alaviirteentie 4 B, Lochteå. Kaffeservering från och med kl. 17.30.

Framförande av åsikt

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 7.2.2019 till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 KARLEBY eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi

Publicerad 7.1.2019 kl. 14.21, uppdaterad 11.3.2019 kl. 9.39