Gå till innehållet

Affärsverket Karleby Vatten, vattentäkt vid Karhinkangas, Karleby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Affärsverket Karleby Vatten har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTMcentralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande). MKB-programmet gäller grundvattentäkt på grundvattenområdena Karhinkangas och Sivakkokangas i Lochteå, Karleby. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om vilka utredningar som behövs för MKB-förfarandet och hur bedömningsförfarandet ordnas.

Syftet med projektet är att förbättra hushållsvattnets distributionssäkerhet i Karleby stamstad. I projektet förbereder man sig också på att distribuera vatten för Lochteå kyrkbys, Kelviås och Kannus behov.

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas två alternativ för kapaciteten:

  • Alternativ ALT0: projektet genomförs inte. Grundvattnet tas i Patamäki och Saarikangas. Att fortsätta ta vatten i Patamäki fordrar en omfattande sanering av vattenbehandlingsanläggningen i Patamäki.
  • Alternativ ALT1: Högst 7 vattentäkter placeras på Karhinkangas grundvattenområde. Vattenmängden som tas i området är 8 000 m3 i dygnet (2,92 milj. m3/a).
  • Alternativ ALT2: Högst 7 vattentäkter placeras på Karhinkangas grundvattenområde. Vattenmängden som tas i området är 10 500 m3 i dygnet (3,65 milj. m3/a).
  • Alternativ ALT3: Högst 7 vattentäkter placeras på Karhinkangas grundvattenområde. Vattenmängden som tas i området är 12 000 m3 i dygnet (4,38 milj. m3/a).

I alternativen ALT1, ALT2 och ALT3 leds vattnet från vattentäkterna i en rörledning till vattenbehandlingsanläggningen som ska byggas i Houraati i Lochteå och därifrån leds hushållsvattnet vidare längs den befintliga rörledningen ut i vattenledningsnätet i Karleby. Vid behov utnyttjas de befintliga vattentäkterna i Nutturakangas för uttaget av vatten. Vattenmängderna som tas innehåller både det nya vattenuttaget och den vattenmängd som enligt nuvarande tillstånd får tas i Nutturakangas (1 000 m3/d).

Bedömingsprogram

Bedömningsbeskrivning

Bedömningsbeskrivning, den kompletterade versionen

Bedömningsbeskrivningen för projektet har kungjorts 31.3-22.5.2020. Nu kungörs den kompletterade versionen av den tidigare kungjorda bedömningsbeskrivningen.

Papperversion av MKB-beskrivningen kan läsas 28.1-5.3.2021 på följande platser:

  • stadshuset i Karleby, Salutorget 5, 67100 Karleby
  • Karleby stadsbibliotek, Storgatan 3, 67100 Karleby och
  • på biblioteket i Lochteå, Metsäpellontie 2, 68230 Lochteå

Evenmang för allmänheten

På grund av coronavirusepidemin ordnas evenemanget för allmänheten om bedömningsförfarandet elektroniskt 16.2.2021 kl. 17.00. Länk och anvisningar om evenemanget för allmänheten läggs ut på Karleby stads webbplats www.karleby.fi samt på den här sidan.

Ohje yleisötilaisuuteen osallistumisesta.pdf

 

Microsoft Teams -möte

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

 

Framförande av åsikt

Skriftliga åsikter och utlåtanden om den kompletterade bedömningsbeskrivningen kan framföras senast 5.3.2021 till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 KARLEBY eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. I åsikterna och utlåtandena ombeds man hänvisa till diarienummer EPOELY/3038/2018.

Publicerad 7.1.2019 kl. 14.21, uppdaterad 15.2.2021 kl. 11.46