Battericellsfabrik i Vasa

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Freyr Battery Finland Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM- centralen) skickat ett miljökonsekvensprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för en battericellsfabrik i Vasa. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om hur miljökonsekvensbedömningen ska genomföras i projektet.

Enligt planerna ska fabriken byggas i Långskogens område på tomten som ligger på den östra sidan av Vasa flygplats, cirka 8 kilometer från Vasa centrum. Tomten är cirka 142 hektar. Den planerade investeringen behöver en areal på cirka 90 hektar.

Fabriken kommer att tillverka litiumjonbattericeller. Produktionen kan genomföras med olika processmetoder. Den konventionella produktionsprocessen består av följande huvudsteg: slurry blandning, beläggning, torkning, kalandrering, slitsning, lindning eller stapling, montering, påfyllning av elektrolyt, formatering, testning och gradering. Den möjliga 24M-batteriproduktionsprocessen består av blandning av aktivt material, gjutning, stapling och svetsning, formatering, testning och gradering. Katodmaterialet kan vara litiumjärnfosfat (LFP) eller litiumnickelmangankobolt (NMC). Båda processerna använder kemikalier som råmaterial, av vilka en del har klassificerats som farliga.

I fabrikens första skede planeras en produktionsenhet med en årlig produktionskapacitet på cirka
10 GWh. I det följande skedet utökas produktionskapaciteten med ytterligare en produktionsenhet på 10 GWh så att den årliga produktionskapaciteten är sammanlagt cirka 20 GWh. I detta MKB-förfarande bedöms en produktionskapacitet på 20 GWh.

Alternativ i bedömningen

I miljökonsekvensbedömningen granskas följande alternativ:

  • Alternativ ALT0: projektet genomförs inte.
  • Alternativ ALT1: projektet förverkligas i Långskogen i Vasa, produktion 20 GWh.

Bedömningsprogram

 

Publicerad 02-02-2022 kl. 9.00, uppdaterad 31-03-2022 kl. 10.49