Bergsbrytning och markmottagning i den nordvästra delen av Senkker, Tusby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Seepsula Oy planerar att utvidga det nuvarande brytningsområdet mot nordväst samt bygga en skyddsvall av oförorenad överskottsjord norr om det nya brytningsområdet. Den norra delen av skyddsvallens bärande struktur byggs av sprängsten och i vissa alternativ även av betong- och tegelavfall. Projektområdet är beläget i Klemetskog by i Tusby kommun nära Vanda stadsgräns.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas och jämförs följande projektalternativ:

  • Alternativ 0 (ALT0): ingen brytning sker på projektområdet och ingen överskottsjord deponeras där.
  • Alternativ 1 (ALT1) Täkt (+5) i södra delen av projektområdet och låg fyllning helt och hållet (+90), mottagning av överskottsjord och utnyttjande av den för en skydds-/solkraftverksvall.
  • Alternativ 2 (ALT2) Täkt (+5) i södra delen av projektområdet och hög fyllning på hela området (+120), mottagning av överskottsjord och utnyttjande av den för en skydds-/solkraftverksvall. 1/3 av sprängstenen för den bärande strukturen i vallens norra del ersätts med betong- och tegelavfall på planerade platser som s.k. punkter genom inblandning i sprängstensstrukturen.
  • Alternativ 3 (ALT3) Täkt (+5) i södra delen av projektområdet och södra delen förblir industriområde samt låg fyllning i norra delen av projektområdet (+90), mottagning av överskottsjord och utnyttjande av den för en skydds-/solkraftsvall. 1/3 av sprängstenen för vallens bärande struktur ersätts med betong- och tegelavfall som blandas in i den bärande strukturen av sprängsten.
  • Alternativ 4 (ALT4) Täkt (+5) i södra delen av projektområdet och södra delen förblir industriområde samt hög fyllning i norra delen av projektområdet (+120), mottagning av överskottsjord och utnyttjande av den för en skydds-/solkraftverksvall.

Bedömningsprogrammet är en av projektansvarige uppgjord plan om de utredningar som behövs för miljökonsekvensbedömningen samt om organiseringen av bedömningsförfarandet.

MKB-programmet

 

Publicerad 09-10-2022 kl. 20.59, uppdaterad 08-12-2022 kl. 16.11