Björkbackens vindkraftsprojekt, Nykarleby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Projektområdet för vindkraftsparken ligger i området av Björkbacken i Nykarleby stad, ca 10 kilometer från Nykarleby centrum söderut. Enhetseffekten för varje vindkraftverk är 5-10 MW, kraftverkens planerade navhöjd är ca 199 meter och rotorns diameter är ca 162 meter och den totala höjden högst 280 meter. Enligt planerna ska vindkraftverken kopplas till stamnätet med jordkablar via den nya elstationen som byggs den nordvästra delen av projektområdet.

Alternativ i bedömingen

  • Alternativ ALT0: projektet genomförs inte.
  • Alternativ ALT1: På Björkebackens område i Nykarleby byggs en vindkraftspark med högst 26 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 5-10 MW och den totala höjden 280 meter .
  • Alternativ ALT2: På Björkbackens område i Nykarleby byggs en vindkraftspark med högst 19 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 5-10 MW och den totala höjden 280 meter..

Bedömningsprogrammet

Papperversionen av bedömningsprogrammet finns att läsa 20.1. - 18.2.2021 på:

  • Nykarleby stadshus, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby
  • Nykarleby stadsbibliotek, Topeliusesplanaden 10, Nykarleby

Evenemang för allmänheten

På grund av coronavirusläget ordnas ett evenemang för allmänheten om bedömningsprogrammet som webinarium 27.1.2021 kl. 17-18.30. Länk och anvisningar om webinariet läggs också ut före evenemanget på Nykarleby stads webbplats på adress www.nykarleby.fi.

Video från evenemanget för allmänheten

 

Åsikter och utlåtanden

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 18.2.2021 till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 VASA eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. I åsikterna och utlåtandena ombeds man hänvisa till diarienummer EPOELY/1064/2020. 

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger utlåtande om bedömningsprogrammet senast 22.3.2021, efter vilket utlåtandet är framlagt till påseende den här webbsidan. 

Publicerad 14-01-2021 kl. 10.44, uppdaterad 18-03-2021 kl. 13.38