Björkbackens vindkraftsprojekt, Nykarleby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Vindkraftsparkens projektområde ligger i Björkbackens område, cirka 10 kilometer söder om Nykarleby centrum på området mellan riksväg 8, Västra Jeppovägen, Pensalavägen och Jussilavägen. Från Jeppo tätort som ligger öster om området är det cirka 1,8 kilometer till projektområdet. Från kanten av projektområdet är det cirka 4,8 kilometer till Munsala tätort som ligger på den nordvästra sidan av området. Enhetseffekten för varje vindkraftverk är 5–10 MW, kraftverkens planerade navhöjd är cirka 199 meter och rotorns diameter är cirka 162 meter och den totala höjden är således högst 280 meter. Vindkraftverken kopplas till Fingrid Abp:s 400 kV:s kraftledning Toby-Hirvisuo, som löper i den västra delen av området. I projektområdet, i närheten av kraftledningarna, ska Fingrid Abp bygga en ny elstation, till vilken vindkraftverken kopplas med jordkablar.

Alternativ i bedömingen

  • Alternativ ALT0: projektet genomförs inte.
  • Alternativ ALT1: På Björkebackens område i Nykarleby byggs en vindkraftspark med högst 26 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 5-10 MW och den totala höjden 280 meter .
  • Alternativ ALT2: På Björkbackens område i Nykarleby byggs en vindkraftspark med högst 19 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 5-10 MW och den totala höjden 280 meter..

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivning

Pappersversioner av bedömningsbeskrivningen och kungörelsen kan läsas 8.12.2022-3.2.2023:

  • Nykarleby stadshus, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby
  • Nykarleby stadsbibliotek, Topeliusesplanaden 10, 66900 Nykarleby.

Evenemang för allmänheten

Ett informationsmöte för allmänheten ordnades om bedömningsbeskrivningen onsdagen 14.12.2022 kl. 17.00–19.00 på Munsalagården, Öjavägen 7, 66950 Nykarleby. 

Framförande av åsikt

Åsikter och utlåtanden om bedömningsbeskrivningen kan framföras senast 3.2.2023 till adress:
registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa. Referens EPOELY/1064/2020.

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger en motiverad slutsats senast 3.4.2023. Den motiverade slutsatsen samt åsikterna och utlåtandena publiceras på den här webbplatsen. 

 

Publicerad 14-01-2021 kl. 10.44, uppdaterad 02-01-2023 kl. 10.48