Brännträsk vindkraftspark, Närpes

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

BEDÖMININGSPROGRAM

Anlänt: 22.3.2011

Framlagt till påseende:
Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende under tjänstetid på den officiella anslagstavlan i Närpes (Stadshuset, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes) och på Närpes stadsbibliotek (Kyrkvägen 2, 64200 Närpes) samt på närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens webbplats.

Evenemang för allmänheten: Onsdagen 13.4.2011, kl. 18.00 på ungdomslokaeln i Nämpnäs, Nämpnäsvägen, 63510 Nämpnäs.

BEDÖMNINGSBESKRIVNING

  • MKB-beskrivningen
  • Kungörelse av MKB-beskrivningen
  • Begäran om utlåtande om MKB-beskrivningen
  • Kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-beskrivningen

Bedömningsskrivningen till påseende:

Möte för allmänheten:

Framförande av åsikter:

Publicerad 15.11.2012 kl. 0.00, uppdaterad 25.2.2014 kl. 14.28