Gå till innehållet

Byggandet av en NEXBTL-anläggning i Sköldvik i Borgå

Projektets kontaktuppgifter

 

Beskrivning av projektet

I projektet planeras en NEXBTL-anläggning för framställning av förnybara bränslen på det nuvarande industriområdet i Sköldvik i Borgå direkt anslutning till hamnen. Projektet omfattar bland annat NEXBTL-anläggningen, enheten för förbehandling av råvara, förbehandling av avloppsvatten, ett nytt vätgasverk, en apparatur för tillvaratagning av koldioxid, en hetoljeugn, lagercisterner samt en säkerhetsfackla.

Råvarorna till anläggningen utgörs av bland annat animaliska fetter, vegetabiliska fetter och olika slags förnybara avfalls- och restflöden. Anläggningens produkter är bland annat förnybar propan, förnybar nafta, förnybart flygbränsle och förnybar diesel.

Projektets alternativ

Alternativen i MKB-processen är:

  • VE0: 0-alternativet: NEXBTL-anläggningen byggs inte.
  • VE1: Byggandet av en ny NEXBTL-anläggning på Sköldviks industriområde i Borgå inklusive övriga funktioner som anläggningen kräver: värmebehandlingsenhet, förbehandling av avloppsvatten, ett nytt vätgasverk, en apparatur för tillvaratagning av koldioxid, hetoljeugn, förrådstankarna samt säkerhetsfackla.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

MKB-beskrivningens och kungörelsens papperversioner är framlagda till påseende 30.9. – 27.11.2020 på följande platser:

  • Borgå stad, Servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, 06100 Borgå
  • NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 B, 5 vån., Östra-Böle, Helsingfors

Tillställning för allmänheten

Presentationen av miljökonsekvensbeskrivningen ordnas som online-möte 27 oktober 2020 från kl. 17.00. Mötet är öppet för alla och det finns möjlighet att ställa frågor. Deltagande kräver inte separat anmälan eller registrering.

Ytterligare information och anvisningar för att delta i mötet finns tillgängligt sju dygn före mötet på kilpilahti.fi .

Framförande av åsikt

Alla människor som är intresserad av saken kan framföra sina åsikter om miljökonsekvensbeskrivningen skriftligen. De skall riktas till närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 27.11.2020. Hänvisning: UUDELY/4609/2020.

  • Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5 vån, Östra Böle, Helsingfors
  • Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
  • E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi

 

 

 

 

Publicerad 24.4.2020 kl. 9.44, uppdaterad 29.9.2020 kl. 20.33