Finlandsbanan Ab:s Flygbana, Helsingfors, Vanda, Tusby och Kervo

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Flygbanan mellan Böle (Helsingfors) - Kytömaa (Kervo) är en ny 30 kilometer lång bansträckning, varav 28 kilometer ligger i en tunnel. Som projektalternativ överväger man förbättring av stambanan med 1–2 nya ytterligare spår och jämförelsealternativet att projektet inte genomförs. Vid den preliminära planeringen av sträckningen fastställs det ungefärliga läget och utrymmesbehovet för Flygbanan, schaktförbindelserna till markytan, förhållandet till den omgivande markanvändningen samt grundläggande lösningar för teknik och trafik.

Syftet med projektet är att förkorta resetiderna till flygplatsen, minska kilometrar körda med personbil samt tillföra kapacitet och minska benägenheten för störningar i trafiken i huvudstadsregionen.

Kommunerna i projektområdet är Helsingfors, Vanda, Tusby och Kervo.

Projektets alternativ

  • Alternativ 1 Flygbanan
  • Alternativ 2 Förbättring av huvudbanan med två tilläggsspår (spår 5 och 6)
  • Alternativ 3 Förbättring av huvudbanan med ett tilläggsspår (spår 5)
  • Alternativ 4 Projektet inte genomförs alls (jämförelsealternativ)

MKB-programmet

 

Publicerad 09-10-2022 kl. 21.10, uppdaterad 07-12-2022 kl. 14.00