Jylkkä (Kalajoki) - Alajärvi 2x400+110 kilovolts kraftledningsprojekt

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Fingrid Abp (nedan den projektansvarige) har skickat ett program för miljökonsekvensbedömning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017, MKB-lagen) till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen), som är kontaktmyndighet i projektet. MKB-programmet gäller 2 x 400+110 kV:s kraftledningsrutten mellan Jylkkä i Kalajoki och Alajärvi. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om hur miljökonsekvensbedömningen ska genomföras i projektet.

Projektbeskrivning och alternativ som bedöms

Den norra ändpunkten för kraftledningsprojektet 2 x 400+110 kilovolt som granskas i detta förfarande vid miljökonsekvensbedömning är elstationen i Jylkkä i Kalajoki och den södra ändpunkten är Fingrids elstation i Alajärvi. Den sammanlagda längden på kraftledningsalternativen som granskas är cirka 350 kilometer.

Kraftledningsförbindelsen mellan elstationen i Jylkkä i Kalajoki och elstationen i Alajärvi omfattar huvudsakligen två parallella 400+110 kilovolts kraftledningar. Kraftledningsförbindelsens sträckningar som granskas i MKB-förfarandet löper huvudsakligen i en ny terrängkorridor och endast på en mycket kort sträcka parallellt med nuvarande kraftledningar. Den längsta av kraftledningsrutternas alternativkombinationer är sammanlagt cirka 180 kilometer och den kortaste cirka 160 kilometer. I projektet förläggs enbart en sträcka av cirka 2,1 kilometer av den västra delen på avsnittet Jylkkä-Tolosperä längst i norr parallellt med den nuvarande kraftledningen. I alternativen för kraftledningsrutter ligger som mest cirka 38,8 kilometer parallellt med den nuvarande kraftledningen.

På ledningssträckan från Jylkkä till Tolosperä delar 110 och 400 kilovolts kraftledningarna upp sig i egna ruttavsnitt. Mellan Tolosperä i Kalajoki och Kukonkylä i Sievi granskas två ruttalternativ, av vilka det västra ligger till stor del parallellt med 2 x 110 kilovolts kraftledningen för Mutkalampi vindkraftspark som är under byggnad.

För kraftledningsförbindelsen granskas två alternativa rutter även från Kukonkylä i Sievi till Höyläsalonneva i Toholampi. Av dessa ligger det västra alternativet på en mycket kort sträcka parallellt med den nuvarande 110 kilovolts kraftledningen och det östra alternativet ligger närmare Toholampi centraltätort. Grenledningen i Lestijärvi som stäcker sig mot sydost byggs endast som 400 kilovolts konstruktion. Det västra ruttsalternativen från Hangasneva i Karleby till elstationen i Alajärvi och dess tre underalternativ ligger närmare centraltätorterna Vetil och Vimpeli. Det östra ruttalternativet ligger närmare Halsua centraltätort.

Bedömningsprogram

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Jylkkä - Alajärvi - Fingrid

Pappersversioner av bedömningsprogrammet och kungörelsen har dessutom varit framlagda till påseende på 8.12.2021-28.1.2022:

 • biblioteket i Kalajoki, Kalajoentie 1, 85100 KALAJOKI
 • kommunbiblioteket i Alavieska, Pokelantie 3, 85200, ALAVIESKA
 • huvudbiblioteket i Sievi, Haikolantie 19, 85410 SIEVI
 • stadsbiblioteket i Kannus, Valtakatu 27, 69100, KANNUS
 • kommunbiblioteket i Toholampi, Kirkkotie 2, 69300 TOHOLAMPI
 • biblioteket i Ullava, Vionojantie 29, 68370 ULLAVA (även ett svenskspråkigt sammandrag)
 • kommunbiblioteket i Kaustby, Kappelintie 13, 69600 KAUSTBY
 • kommunbiblioteket i Vetil, Koulukuja 1, 69700 VETIL
 • biblioteket i Halsua, Perhontie 27, 69510 HALSUA
 • kommunbiblioteket i Perho, Koulutie 4, 69950 PERHO
 • biblioteket i Vimpeli, Patruunatie 15, 62800, VIMPELI
 • stadsbiblioteket i Alajärvi, Kirkkotie 7, 62900 ALAJÄRVI

Evenemang för allmänheten

Programmet för miljökonsekvensbedömning presenteras vid ett informationsmöte som är öppet för alla. Informationsmötet ordnas elektroniskt tisdagen 14.12.2021 kl. 17–19. Ingen anmälan eller registrering behövs för att delta. Du kan följa med informationsmötet via denna länk https://event.prospectumlive.com/fingrid-yva-yleisotilaisuus/. Frågor kan ställas skriftligt via samma länk under fliken Lähetä kysymyksiä. Frågorna syns bara för dem som ordnat evenemanget och de besvaras efter föredragen. Informationsmötet bandas och kan ses på Fingrid Abp:s webbplats 2 veckor efter mötet.

Det elektroniska evenemanget kan också följas på följande av kommunerna anvisade platser:

 • Kalajoki stads fullmäktigesal, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
 • fullmäktigesalen i Alavieska kommunhus, Pappilantie 1, 85200 Alavieska
 • fullmäktigesalen i Vetil kommunämbetsverk, Kivihyypäntie 1, 69700 Vetil
 • auditoriet i före detta kommunhuset i Lehtimäki, Keskustie 2, 63500 Lehtimäki.

Framförande av åsikt

Åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 28.1.2022 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 156, 60101 Seinäjoki. Referens EPOELY/431/2021.

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger utlåtande om bedömningsprogrammet. Kontaktmyndighetens utlåtande, åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet publiceras senast 28.2.2022 på den här webbsidan.

Publicerad 28-10-2021 kl. 14.00, uppdaterad 13-12-2021 kl. 12.11