Kairineva och Peräneva vind- och solkraftspark, Halso och Karleby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Projektet är Neova Oy:s plan för en vind- och solkraftspark, som är belägen i Halso kommun och Karleby stad. Enligt den preliminära planen kan sträckningen för elöverföringen gå över områden i Halso, men även i Karleby och Kaustby. Projektområdets totala areal 2 260 hektar, varav ca 1 438 hektar ligger i Halso och 822 hektar i Karleby. Vind- och solkraftsparken skulle i huvudsak vara belägen på mark som ägs av privata markägare och Neova.

Alternativ i bedömningen

  • Alternativ ALT 0: Nya vindkraftverk eller solkraft byggs inte. Motsvarande elmängd produceras med andra metoder.
  • Alternativ ALT 1: I projektområdet byggs sammanlagt högst 21 nya vindkraftverk, varav högst 14 i Kairineva i Halso och 7 i Peräneva i Karleby. Kraftverkens totalhöjd är högst 300 meter och enhetseffekten är cirka 7–10 MW. Alternativet omfattar byggandet av två områden för solkraft (områden A + B) i projektområdet.
  • Alternativ ALT 2a: I projektområdet byggs sammanlagt högst 19 nya vindkraftverk, varav högst 13 i Kairineva i Halso och 6 i Peräneva i Karleby. Kraftverkens totalhöjd är högst 300 meter och enhetseffekten är cirka 7–10 MW. Alternativet omfattar byggandet av två områden för solkraft (områden A + B samt områden som frigörs från vindkraften i Halso, med undantag av skogbevuxna områden) i projektområdet.
  • Alternativ ALT 2b: I projektområdet byggs sammanlagt högst 19 nya vindkraftverk, varav högst 13 i Kairineva i Halso och 6 i Peräneva i Karleby. Kraftverkens totalhöjd är högst 300 meter och enhetseffekten är cirka 7–10 MW. Alternativet omfattar byggandet av ett område för solkraft (område A) i projektområdet.

Elöverföringsalternativ som bedöms

  • Alternativ ALT A: En kraftledning byggs på WPD Finland Oy:s projektområde i Tuohimaa-Riutanmaa, därifrån elöverföringen sker med en 400 kV samlingsledning till stamnätet.
  • Alternativ ALT B: En kraftledningsanslutning byggs till Fingrid Oyj:s kraftledning (400 kV + 110 kV) som planeras i Jylkkä-Alajärvi, om dess östra sträckningsalternativ förverkligas.
  • Alternativ ALT C: En kraftledningsanslutning byggs till Fingrid Oyj:s kraftledning (400 kV + 110 kV) som planeras i Jylkkä-Alajärvi, om dess västra sträckningsalternativ förverkligas.

Bedömningsprogram

Papperversionen av MKB-programmet kan läsas 1.-30.9.2022 på följande platser:

  • Halso kommungård, Kauppisentie 5, 69510 Halso
  • Stadshuset i Karleby, Ämbetsgränd 5, 67100 Karleby
  • Kaustby kommungård, Kappelintie 13, 69600 Kaustby.

Evenemang för allmänheten

Ett öppet evenemang för allmänheten om bedömningsprogrammet ordnas måndag 19.9.2022 kl. 18:00 i Rahkosen koulu, Rahkosentie 246, 68390 Rahkonen. Det går också att delta digitalt i evenemanget för allmänheten. 

Deltagande länk till det offentliga evenemanget:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 385 237 819 83
Passcode: 6pw3XA

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

Framförande av åsikt

Åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 30.9.2022 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, Långbrogatan 15, 67100 Karleby. Referens EPOELY/1549/2022.

I MKB-förfarandet ger NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet för projektet, sitt utlåtande om bedömningsprogrammet och det läggs fram till påseende senast en månad efter att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut. Kontaktmyndighetens utlåtande samt de åsikter och utlåtanden som framförts under hörande publiceras på den här webbsidan.

 

Publicerad 23-08-2022 kl. 11.31, uppdaterad 19-09-2022 kl. 11.12