Gå till innehållet

Korsholms kommuns världsarvsvägprojekt, Korsholm

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

MKB-förfarandet gäller Korsholms kommuns världsarvsvägprojekt.

Projektets miljökonsekvenser utreds i ett förfarande enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Korsholms kommun har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat ett program för miljökonsekvensbedömning, dvs. en plan om vilka utredningar som behövs och hur bedömningsförfarandet ordnas. Korsholms kommun utreder förutsättningarna för att bygga en väg mellan Björkö och Vistan på Replot. Planeringsområdet ligger ca tio kilometer från Replot kyrkby mot nordväst och ca 28 kilometer från centrum av Vasa mot nordväst. Det är ca 30 kilometer från Korsholms kommuns centrumtätort till planeringsområdet.

Syftet med projektet är att förbättra vägförbindelserna mellan Björkö och Söderudden/Panike. Med hjälp av vägförbindelsen skulle Björkö och Vistan kunna förenas så att besök i väldsarvets olika delar underlättas.

Projektets alternativ

I projektet granskas utöver det s.k. nollalternativet två egentliga alternativ för genomföring av projektet, av vilka det första är indelat i tre underalternativ.

  • Alternativ 0: Projektet genomförs inte. Vägförbindelsen byggs inte. Från Replot till Björkö färdas man även framöver via vallvägen som går bredvid Skalörfjärden.
  • Alternativ 1: Vägen byggs enligt sträckningen: Grundskat - Hannos Valsörarna – Uddströmmen – Udden  
  • a) Vägen går genom Grundskat bredvid högspänningsledningen och svänger mot nordväst till Hannos Valsörarna före den går över Uddströmmen.
  • b) Vägen börjar i ändan av Vistanvägen och går genom Grundskat mot Hannos Valsörarna där den förenas med  sträckning 1a. Vägen går över Uddströmmen lite längre österut än i alternativ 1A.
  • c) Vägen börjar i ändan av Vistanvägen och går genom Grundskat längre söderut än de två andra 1-alternativen för att på detta sätt gå runt skogen i naturtillstånd. I den norra delen av Grundskat förenas sträckningen med sträckning a och b för att återigen gå isär vid Hannos Valsörarna.
  • Alternativ 2: Vägen byggs enligt sträckningen Grundskat - Uddströmmen - Udden

Bedömningsprogrammet

Pappersversionen av bedömningsprogrammet kan läsas 20.6. - 18.8.2017 på följande platser:

  • Korsholms kommuns ämbetsverk (Centrumvägen 4).
  • Korsholms huvudbibliotek, Replot bibliotek och Björköby bibliotek

Evenemang för allmänheten

Ett evenemang för allmänheten ordnas om bedömningsprogrammet 27.6.2017 kl. 16.30-18.30, (restaurang Bernys, Replotvägen 2).

Framförande av åsikter

Alla som är intresserade kan framföra sin åsikt om medömningsprogrammet. Skriftliga ställningstaganden skickas senast 18.8.2017 till adress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 VASA eller per e-post till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi

Publicerad 5.6.2017 kl. 13.50, uppdaterad 5.10.2017 kl. 12.19