Laine, havsbaserad vindkraftspark, Bottenviken

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Den havsbaserade vindkraftsparken Laine som OX2 Finland Oy planerar ligger i Bottniska viken i Finlands ekonomiska zon cirka 35 kilometer väster om Jakobstad, 29 kilometer från kusten. Havsvindkraftsparkens areal är cirka 450 km2 och djupet varierar mellan 18 och 70 meter. Vindkraftverkens totala höjd över havet är 270–370 m och enhetseffekten är mellan 15 och 25 MW. Den uppskattade årsproduktionen är cirka 11 TWh. Havsvindkraftsparken består av högst 150 vindkraftverk och elektriciteten som produceras förs till land via sjökablar.

På fastlandet sköts elöverföringen från havsvindkraftsparken med luftledningar och med jordkablar i närheten av platsen där ledningarna dras i land. I mån av möjlighet försöker man placera elöverföringssträckningarna parallellt med befintliga luftledningar. I projektet granskas dessutom möjligheten att producera väte. Projektet omfattar vätgasledningar från projektområdet till fastlandet.

Alternativ i bedömningen

Alternativ för genomförande av projektet

 • VE0: Projektet genomförs inte: den havsbaserade vindkraftsparken byggs inte.
 • VE1: På projektområdet placeras högst 150 kraftverk, vars totalhöjd varierar från 270 till högst 370 meter och effekten per kraftverk i intervallet 15–25 MW. Elöverföringen till fastlandet sker med sjökablar och på projektområdet byggs 2 större havselstationer eller flera mindre. Vindkraftverken ansluts Fingrids befintliga och planerade elnät i Nykarlebys eller Karlebys område, beroende på sjökabelsträckningen. Projektet fordrar koppling såväl till Sandåsens som Hirvisuos elstationer.

Alternativ för sjökabelsträckning:

 • MVE1a: Sjökabelsträckningen börjar i vindkraftsparken och har landfäste vid Kanäs i Nykarleby.
 • MVE1b: Sjökabelsträckningen börjar i vindkraftsparken och har landfäste vid Kalholmsviken i Nykarleby.
 • MVE2a: Sjökabelsträckningen börjar i vindkraftsparken och har landfäste vid Korsörsudden i Nykarleby.
 • MVE2b: Sjökabelsträckningen börjar i vindkraftsparken och har landfäste vid Brännskatagrundet i Nykarleby.
 • MVE3: Sjökabelsträckningen börjar i vindkraftsparken och har landfäste vid Pörkenäs/Nabba i Jakobstad.

Alternativ för elöverföringssträckningen på fastlandet:

 • SVE1a: Elöverföringssträckningen börjar vid Kanäs elstation i Nykarleby och ansluter till den planerade nya transformatorstationen i Sandås.
 • SVE1b: Elöverföringssträckningen börjar vid Kalholmsvikens elstation i Nykarleby och ansluter till den planerade nya transformatorstationen i Sandås.
 • SVE2a: Elöverföringssträckningen börjar vid Korsöruddens elstation i Nykarleby och ansluter till den planerade nya transformatorstationen i Sandås.
 • SVE2b: Elöverföringssträckningen börjar vid Brännskatagrundets elstation i Nykarleby och ansluter till den planerade nya transformatorstationen i Sandås.
 • SVE3a: Elöverföringssträckningen börjar vid Pörkenäs/Nabba elstation i Jakobstad och ansluter till transformatorstationen i Hirvisuo.
 • SVE3b: Elöverföringssträckningen börjar vid Pörkenäs/Nabba elstation i Jakobstad och ansluter till transformatorstationen i Hirvisuo (kortare).
 • SVE4: Elöverföringssträckningen börjar vid el/vätgasstationen i Jakobstads hamn och ansluter till transformatorstationen i Hirvisuo.

Alternativ för vätgasledning

 • VVE1: Vätgasledningsrutten börjar i havsvindkraftsparken och förs i land vid Kanäs i Nykarleby.
 • VVE2 och VVE3: Vätgasledningsrutterna, som också är möjliga elöverföringsvägar, utgår från havsvindkraftsparken, och tar en något annorlunda väg (VVE3 längre norrut) och går samman innan de förs i land i hamnen i Jakobstad.

Program för miljökonsekvensbedömning

Papperversionen av MKB-programmet kan läsas 22.9.-21.11.2022:

 • Karleby stadshus, Ämbetsgränd 5, Karleby
 • Kronoby kommunhus, Säbråvägen 2, Kronoby
 • Larsmo kommunhus, Norra Larsmovägen 30, Larsmo
 • Pedersöre kommunhus, Skrufvilagatan 2, Bennäs
 • Jakostad stadshus, Strengbergsgatan 1, Jakobstad
 • Nykarleby stadshus, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby
 • Vörå kommunhus, Vöråvägen 18, Vörå

Evenemang för allmänheten

Projektet och programmet för miljökonsekvensbedömning presenteras 25.10.2022 kl. 18-20.30 på Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad. Kaffeservering från och med kl. 17.30. Man kan också delta i infomötet på distans. Länk till infomötet: Klicka på möteslänken för att delta 

Frågor om projektet kan skickas på förhand till karoliina.jaatinen@afry.com

Före infomötet:

 • kontrollera att internetuppkopplingen fungerar
 • använd webbläsaren Google Chrome om du inte har Teams på din dator
 • kontrollera vid behov datorns ljud- och videoinställningar så att du hör och ser presentationerna
 • under första hälften av infomötet presenteras projektet
 • andra hälften reserveras för frågor. Frågorna kan ställas skriftligt under hela infomötet genom att skriva direkt i meddelande-fältet. Arrangören läser upp frågorna.
 • allmänhetens mikrofoner hålls stängda och videobilder släckta under infomötet.

Framförande av åsikt

Skriftliga åsikter och utlåtande om bedömningsprogrammet kan framföras senast 21.11.2022 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 Karleby. Referens: EPOELY/2556/2021.

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger utlåtande om bedömningsprogrammet senast 21.12.2022, eller vilket utlåtandet läggs fram till påseende på den webbsidan.

I  projektet tillämpas MKB-lagens 5 kapitel om gränsöverskridande miljökonsekvenser. (MKB-förordningen 5 §)

 

 

 

 

Publicerad 13-09-2022 kl. 14.30, uppdaterad 25-10-2022 kl. 13.28