Gå till innehållet

Landsvägen 152 mellan Tavastehusleden och Tusbyleden

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

NTM-centralen i Nyland och Vanda stad och Tusby kommun utarbetar en plan för områdesreservering för att förverkliga landsväg 152. Syftet med projektet är att skapa en ny vägförbindelse mellan Tavastehusleden (rv 3) och Tusbyleden (sv 45). Arbetet hänger nära samman med den pågående planläggningen. Alternativen som undersöks i MKB-förfarandet har utformats utifrån föregående utredningar, markanvändningsbehov och de mål som uppställts för projektet. Även miljövärden anger randvillkor för planeringen.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

  • Alternativ 1 (A 1) innefattar en ny led på landsvägsnivå mellan Tavastehusleden och Tusbyleden. Här ingår alternativa sträckningar i Reuna; Reuna 1A och Reuna 1B.
  • Alternativ 0+ (A 0+) innebär att endast Focus-området genomförs. Alternativet innefattar med andra ord en ny led på landsvägsnivå mellan Kvarnbyvägen och Tavastehusleden. Förbindelsen betjänar Focus detaljplaneområde och ansluter det till Tusbyleden och det övriga väg- och gatunätet.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

MKB-beskrivningen och kungörelsen är elektroniskt till påseende 20.4. - 19.6.2020 på webbsidorna av NTM-centralen i Nyland www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset (välj -> Nyland) och www.miljo.fi/LV152forbattringMKB.

Tillställning för allmänheten

Projektet ska inte presenteras till allmänheten. Var god och kontrollera den avlösande presentationsmaterial av MKB-beskrivningen efter 5.5.2020 på webbsidan: https://vayla.fi/hameenlinnanvayla-tuusulanvayla .

Framförande av åsikt

Åsikter och utlåtanden om konsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen. De skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 19.6.2020. Hänvisning: UUDELY/12908/2019.

Kontakt information:

  • Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5 vån, Östra Böle, Helsingfors
  • Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
  • E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi

 

Publicerad 20.11.2019 kl. 7.08, uppdaterad 19.4.2020 kl. 14.34