Landsvägen 152 mellan Tavastehusleden och Tusbyleden

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

NTM-centralen i Nyland och Vanda stad och Tusby kommun utarbetar en plan för områdesreservering för att förverkliga landsväg 152. Syftet med projektet är att skapa en ny vägförbindelse mellan Tavastehusleden (rv 3) och Tusbyleden (sv 45). Arbetet hänger nära samman med den pågående planläggningen. Alternativen som undersöks i MKB-förfarandet har utformats utifrån föregående utredningar, markanvändningsbehov och de mål som uppställts för projektet. Även miljövärden anger randvillkor för planeringen.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

  • Alternativ 1 (A 1) innefattar en ny led på landsvägsnivå mellan Tavastehusleden och Tusbyleden. Här ingår alternativa sträckningar i Reuna; Reuna 1A och Reuna 1B.
  • Alternativ 0+ (A 0+) innebär att endast Focus-området genomförs. Alternativet innefattar med andra ord en ny led på landsvägsnivå mellan Kvarnbyvägen och Tavastehusleden. Förbindelsen betjänar Focus detaljplaneområde och ansluter det till Tusbyleden och det övriga väg- och gatunätet.

MKB-programmet

MKB-programmets papperversion är framlagd till påseende 22.11. - 23.12.2019 på följande platser:

  • Nurmijärvi kommun, Kundservice, Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
  • Mellersta Nylands miljöcentral, Hyrylänkatu 8 C 14, 04300 Tuusula
  • Tusby kommun, Kundservice TuusInfo (Byggnad på Tuusula hufvudbibliotek, Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula), (Inte på kommunhuset)
  • Vanda stad, Markanvändningens kundtjänst, Vandainfo i Dickursby, Dixi, Banvägen 11, 2. vån, 01300 Vanda
  • Vanda stad, Miljöcentralen, Backasgränden 5, 3. vån., 01510 Vanda

Tillställning för allmänheten

Projektet presenteras för allmänheten tisdagen den 3 december 2019 kl. 18.00-20.00 i matsalen i Aurinkokivi skolan, Solstensgränden 1, 01700 Vanda. Kaffeservering kl 17.30.

Framförande av åsikt

Alla människor som är intresserad av saken kan framföra sina åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet skriftligen senast den 23. december 2019  till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. (Som hänvisning: Dnr UUDELY/12908/2019.)

Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5. vån, Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi

Publicerad 20.11.2019 kl. 7.08, uppdaterad 27.11.2019 kl. 14.41