Vindkraftspark i Lappfjärd Dagsmark, Kristinestad

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

O2 Finland planerar att bygga en vindkraftspark i Dagsmark i Kristinestad.På projektområdet planeras 56-67 vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW.

BEDÖMNINGSBROGRAMMET

Framlagt till påseende

Kungörelsen och programmet för projektets konsekvensbedömning är framlagda under tjänstetid 7.10.-5.11.2013 på den officiella anslagstavlorna i Kristinestad, Staketgatan 1, Rådhuset 1 vån., Kristinestad och Bötom, Kristiinantie 3, Bötom.

Kungörelsen och bedömningsprogrammet sänds även till Kristinestads stadsbibliotek, Salutorget 1, Kristinestad och Bötomas huvudbibliotek, Pappilankuja 4, Bötom. Där de är framlagda till påseende för allmänheten under samma tid.

Framförande av åsikt: Alla intresserade kan ge sin åsikt om bedömningsprogrammet. Skriftliga ställningstaganden skickas senast 6.11.2013 till adress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa eller per e-post till adress registratur.sodraosterbotten@ely-centralen.fi.

Öppet hus för allmänheten

Alla som är intresserade av programmet för miljökonsekvensbedömning är välkomna till ett infomöte tisdagen 15.10.2013 kl.17–20 på adress Ungdomsföreningshuset Majbo, Åbackvägen 4, 64320 Dagsmark, Kristinestad. Vid mötet ges möjlighet att bekanta sig med projektets planerings- och MKB-material. Dessutom ges möjlighet att diskutera med MKB-förfarandets kontaktmyndighet, projektansvarige och projektets planerare. Vid mötet ordnas även kaffeservering.

BEDÖMNINGSBESKRIVNINGEN

Framlagt till påseende : Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är framlagda till påseende 15.9–12.11.2014 under tjänstetid på Kristinestads officiella anslagstavla, adress Rådhuset, Staketgatan 1, I vån., 64100 Kristinestad och på Bötom kommuns officiella anslagstavla, adress Kristiinantie 3, 64350 Bötom. Handlingarna är dessutom framlagda för allmänheten under samma tid i Kristinestads stadsbibliotek, adress Salutorget 1 och i Bötom huvudbibliotek, adress Pappilankuja 2 under bibliotekens öppethållningstider.

Framförande av åsikt: Skriftliga åsikter kan framföras om bedömningsbeskrivningen senast 12.11.2014. Åsikterna skickas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 VASA eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. De som har framfört åsikter och gett utlåtande till NTM-centralen får NTM-centralens utlåtande om bedömningsbeskrivningen per post. 2/2 Postadressen bör bifogas. Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsbeskrivningen läggs också fram för allmänheten på ovan nämnda platser och webbplats inom två månader från att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut.

Öppet hus för allmänheten: Ett för alla öppet evenemang om bedömningsbeskrivningen ordnas tisdagen 30.9.2014 kl. 17–19 i ungdomsföreningshuset Majbo, adress Åbackvägen 4, 64320 Dagsmark, Kristinestad.

Publicerad 24.9.2013 kl. 11.13, uppdaterad 13.1.2015 kl. 9.03