Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker, Kristinestad

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

Bedömningsprogram

Anlänt: 4.4.2012
Framlagt till påseende:
Kungörelsen och programmet för projekts konsekvensbedömning är framlagda under tjänstetid 2.5.-31.5.2012 på följande officiella anslagstavlor:

 • Staden Kristinestad, Stadhuset, Staketgatan 1, Kristinestad
 • Storå kommun, kommungården, Teollisuustie 1, Storå
 • Bötom kommun, kommungården, Kristiinantie 17 A, Bötom

Kungörelsen och bedomningsbeskrivningen sänds även till kommuneras huvudbibliotek där de är framlagda till påseende för allmänheten under samma tid:

 • Stadsbibliotek i Kristinestad, Salutorget 1, Kristinestad
 • Kommunbiblioteket i Storå, Kristiinantie 17 A, Storå
 • Huvudbiblioteket i Bötom, Pappilankuja 4, Bötom

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är också framlagda på Närings, trafik och miljöcentralen i Södra Österbottens webbplats. 

Evenemang för allmänheten:

Alla som är intresserade av programmet för miljökonsekvensbedömningen är välkomna till ett infotillfälle onsdagen 9.5.2012 i Majbo på adressen Åbackvägen 4, Dagsmark.

Bilagor

Bedömningsbeskrivning

Anlänt: 26.2.2013
Framlagd till påseende:
Kungörelsen och beskrivningen om projektets konsekvensbedömning är framlagda under tjänstetid 11.3–12.4.2012 på de officiella anslagstavlorna i följande kommuner:

 • Staden Kristinestad, Stadshuset, Staketgatan 1, Kristinestad
 • Storå kommun, kommungården, Teollisuustie 1 A, Storå
 • Bötom kommun, kommungården, Kristiinantie 3, Bötom

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen skickas även till kommunernas huvudbibliotek där de är framlagda till påseende för allmänheten under samma tid:

 • Stadsbiblioteket i Kristinestad, Salutorget 1, Kristinestad
 • Kommunbiblioteket i Storå, Kristiinantie 17 A, Storå
 • Huvudbiblioteket i Bötom, Pappilankuja 4, Bötom

Evenemang för allmänheten:
Två evenemang ordnas för allmänheten under MKB-beskrivningens påseendetid. Det första evenemanget ordnas 12.3.2013 på ungdomsgården i Vanhakylä, adress Kristiinantie 1400, Vanhakylä. Det andra evenemanget ordnas 13.3.2013 i Majbo, Åbackvägen 4, Dagsmark. Evenemangen ordnas enligt ”öppet hus – principen” och intresserade kan titta in när som helst mellan kl. 15.00 och 19.00. Vid tillfället är det möjligt att bekanta sig med projektets planerings-, planläggnings- och MKB-material. Dessutom ges möjlighet att diskutera med kontaktmyndigheten i MKB-förfarandet, den projektansvarige och projektets planerare. Kaffeservering.

Bilagor 

Specialutredningar:

Publicerad 12.3.2013 kl. 0.00, uppdaterad 30.7.2013 kl. 13.46