Lasor vindkraftspark, Vörå

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Vindkraftsparkens projektområde ligger i mellersta delen av Vörå kommun, cirka tre kilometer från Vörå kommuncentrum mot nordost. Enhetseffekten för varje vindkraftverk är 7–8 MW och den totala höjden är 280 meter. Enligt planerna ska vindkraftverken anslutas till stamnätet med en 110 kV:s luftledning.

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas alternativer fö kapaciteten:

  • Alternativ ALT0: Projektet genomförs inte.
  • Alternativ ALT1: I projektområdet byggs högst 19 nya vindkraftverk. Vindkraftverkens totala höjd är högst 280 meter. Vindkraftverkens enhetseffekt är 7–8 MW.
  • Alternativ ALT2: I projektområdet byggs högst 9 nya vindkraftverk. Vindkraftverkens totala höjd är högst 280 meter. Vindkraftverkens enhetseffekt är 7–8 MW.

Elöverföringsalternativ:

  • Alternativ ALT A: Den interna elöverföringen i vindkraftsparken sköts med jordkablar. En ny 110 kV:s elstation byggs för projektets bruk. Vindkraftsprojektet ansluts med en 110 kV:s kraftledning till Herrfors Nät Ab:s 110 kV:s kraftledning Toby–Jussila, som ligger väster om projektområdet. Kraftledningen är cirka 10 km lång.

Bedömningsprogram

 

Publicerad 14-09-2021 kl. 14.04, uppdaterad 16-11-2021 kl. 11.33