Märkenkall vindkraftspark, Vasa, Korsholm

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

MKB-förfarandet gäller vindkraftsbolaget OX2:s vindkkraftsprojekt på Märkenkall i Vasa stads och Korsholms kommuns områden. Bolaget planerar ett projekt med 22 eller högst 30 vindkraftverk på Märkenkall. Avståndet till centrum av Vasa är ca 15 km och till Korsholms kommuns centralort Smedsby ca 10 km. Avståndet till kusten är ca 15 km. I närheten av projektet ligger byarna Kuni, Mullola, Golkas, Miekka, Staversby och Voitby. Projektet har en areal på ca 2 330 hektar. Den planerade vindkraftsparken ligger på den södra sidan av riksväg 8 (Karlebyvägen). På den nordöstra sidan av projektområdet går Larvvägen (725), på södra sidan Merikartvägen (717) och på västra sidan Voitbyvägen 7175. Projektområdet gränsar nästan helt och hållet till skogsområden. Närmaste bebyggelse ligger på ca 1 km:s avstånd. Projekt- och verksamhetshelheten innefattar också bl.a. elöverföring, jordkablar, vägar och servicebyggnader. Som en del av beredningen har det utarbetats ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid iljökonsekvensbedömning (468/1994). Programmet är en plan om vilka utredningar som behövs och hur bedömningsförfarandet ska ordnas.

BEDÖMNINGSPROGRAMMET

Bedömningsskrivningen till påseende:

Kungörelsen och MKB-programmet är framlagda till påseende under tjänstetid 16.6–15.8.2014 på de officiella anslagstavlorna i följande kommuner:

 • Vasa; medborgarinfo, Biblioteksgatan 13 och
 • samserviceenheten i Lillkyro, Lillkyrovägen 11
 • Korsholm, Cemtrumvägen 4
 • Vörå, Vöråvägen 18

Kungörelsen och bedömningsprogrammet läggs också fram för allmänheten i följande bibliotek under deras öppethållningstider:

 • Korsholms huvudbibliotek, Skolvägen1
 • Kvevlax bibliotek, Kvevlaxvägen 2
 • Vörå huvudbibliotek, Härmävägen 8.

Möte för allmänheten:

Ett för alla öppet evenemang om bedömningsprogrammet ordnas tisdagen 5.8.2014 på Kvevlax ungdomsföreningshus på adress Veikarsvägen 21. Evenemanget ordnas enligt principen om öppet hus, dvs. man kan komma när som helst mellan kl. 16.00 och 18.00. Under evenemanget är det möjligt att stifta bekantskap med projektets planerings-, MKB- och planmaterial och diskutera med MKB-förfarandets kontaktmyndighet, den projektansvarige och projektplanerarna. Kaffeservering.

Framförande av åsikter:

Alla intresserade kan framföra sin åsikt om bedömningsprogrammet. Skriftliga ställningstaganden skickas senast 15.8.2014 till adress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 VASA
eller per e-post till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi

BEDÖMNINGSSKRIVNINGEN

Bedömningsskrivningen till påseende:

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är framlagda till påseende under tjänstetid 11.3 – 17.4.2015 på de officiella anslagstavlorna i följande kommuner:

 • Vasa; medborgarinfo, Biblioteksgatan 13 och
 • samserviceenheten i Lillkyro, Lillkyrovägen 11
 • Korsholm, Cemtrumvägen 4
 • Vörå, Vöråvägen 18

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen läggs också fram för allmänheten under kungörelsetiden i följande bibliotek under deras öppethållningstider:

 • Korsholms huvudbibliotek, Skolvägen 1
 • Kvevlax bibliotek, Kvevlaxvägen 2  och
 • Vörå huvudbibliotek, Härmävägen 8.

Möte för allmänheten:

Ett för alla öppet evenemang om bedömningsbeskrivningen ordnas måndagen 16.3.2015 på Kuni-Vassor skola, adress Kunivägen 19. Evenemanget ordnas enligt principen om öppet hus och man kan komma när som helst mellan kl. 17 och 19. Projektets resultat presenteras i korthet med början kl. 17.30.

Framförande av åsikter:

Skriftliga utlåtanden om bedömningsbeskrivningen kan framföras senast 17.4.2015 till adress Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 VASA eller per e-post registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger utlåtande om bedömningsbeskrivningen, vilket läggs fram till påseende senast inom två månader från att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut. Utlåtandet är framlagt på samma platser som bedömningsbeskrivningen.

Publicerad 11.6.2014 kl. 9.24, uppdaterad 25.6.2015 kl. 12.58