Marksubstans-MKB för Östersundom, Helsingfors

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

I Östersundom, på ett område som tillhör Helsingfors, Sibbo och Vanda, har utarbetats en gemensam generalplan för att bygga ett nytt urbant bostadsområde. Byggande av området förutsätter upptagning och behandling av marksubstanser samt mellanlagring och slutförvaringsplatser för bortgrävd jord. I förslaget till generalplan har beskrivits tre alternativa platser för projektet.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

  • Projektalternativ 1: Långkärrsberget
  • Projektalternativ 2: Hältingberget
  • Projektalternativ 3: Norrberget
  • Nollalternativ: Projektet genomförs inte på planområdet i Östersundom

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

 

 

Publicerad 28-08-2015 kl. 12.52, uppdaterad 10-11-2016 kl. 12.23