Metro-/spårförbindelse mellan Gräsviken och Mattby, Helsingfors, Esbo

Projektets kontaktuppgifter

 • Bedömningsprogrammet har mottagits: 7.7.2004
 • Bedömningsprogrammet finns påseende: 16.8. - 14.10.2004
 • Kungörelse om bedömningsprogrammet (word 106 Kb): 30.7.2004
 • Informationsmöten:
  Planerarna är närvarande vid informationsmötena kl. 17.00-20.00 och kl. 17.30 ges en kort presentation av projektet.
  - Onsdagen den 18 augusti 2004 kl. 17.00-20.00 på Esbo kulturcentrum, Hagalund, Krömarbergsvägen 10, Esbo
  - Måndagen den 23 augusti 2004 kl. 17.00-20.00 på Helsingfors stads stadsplaneringsverk, auditoriet, Folkskolegatan 3, Helsingfors
  - Onsdagen den 25 augusti 2004 kl. 17.00-20.00 i Kuitinmäen koulu (Kvisbacka skola), Kvisgränden 4, Esbo
  - Måndagen den 30 augusti 2004 kl. 17.00-20.00 i Lauttasaaren yhteiskoulu (Drumsö samskola), Juliussalen, Storsvängen 19, Helsingfors
 • Begäran om utlåtande om bedömningsprogrammet (word 54 Kb): 30.7.2004 (på finska)
 • Datum för inlämning av utlåtanden: 14.10.2004
 • Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet (word 94 Kb): 10.11.2004 (på finska)
 • Bedömningsbeskrivningen har mottagits: 12.1.2006
 • Bedömningsbeskrivningen finns påseende: 16.1. - 15.3.2006
 • Kungörelse om bedömningsbeskrivningen (pdf 31 Kb): 13.1.2006
 • Informationmöten:
  - mondagen den 23 januari 2006 kl. 17.30-20.00 i Kuitinmäen koulu (Kvisbacka skola), Kvisgränden 4, Esbo
  - onsdagen den 25 januari 2006 kl. 17.30-20.00 på Helsingfors stadsplaneringsverk, auditoriet, Folkskolegatan 3, Helsingfors
  - måndagen den 30 januari 2006 kl. 17.30-20.00 i Tapiolan koulu (Hagalund skola), i gymnasium auditoriet, Studievägen 1, Esbo
  - onsdagen den 1 februari 2006 kl. 17.30-20.00 i Lauttasaaren yhteiskoulu (Drumsö samskola), Juliussalen, Storsvängen 19, Helsingfors

  Planerarna är närvarande vid informationsmötena kl. 17.30-20.00 och kl. 18.00 ges en presentation av projektet.
 • Begäran om utlåtande om bedömningsbeskrivningen (pdf 21 Kb): 13.1.2006 Till kommuner
 • Datum för inlämning av utlåtanden: 15.3.2006
 • Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsbeskrivningen (pdf 92 Kb): 10.5.2006 (på finska)

 

Publicerad 11-11-2013 kl. 15.35, uppdaterad 04-11-2015 kl. 10.45