Molpe-Petalax vindkraftspark, Korsnäs, Malax

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

VindIn Ab Oy planerar en vindkraftspark som är belägen i skogsområde mellan Molpe, Häggvik, Korsbäck Långbacken och Petalax. Projektområdet är beläget både i Malax och Korsnäs kommun. projektområdet areal är ca 2 300 hektar. Enligt preliminära uppskattningar är vindförhållandena i området gynnsamma. Det finns ett omfattande skogsvägnät som kan utnyttjas vid byggandet och underhållandet av vindkraftsparken. VindIn Ab Oy har ingått arrendeavtal för området med markägarna.

BEDÖMNINGSPROGRAMMET

Bedömningsprogrammet till påseende:
Kungörelsen och programmet för projektets konsekvensbedömning är framlagda under tjänstetid
11.11–31.12.2013 på de officiella anslagstavlorna i

  • Malax kommun, Malmgatan 5, Malax  och i
  • Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, Korsnäs

Kungörelsen och bedömningsprogrammet sänds även

  • Korsnäs kommunbibliotek, Silverbergsvägen 3, Korsnäs och
  • Malax kommunbibliotek, Malmgatan 5, Malax

där de är framlagda till påseende för allmänheten under samma tid.

Möte för allmänheten:
Alla som är intresserade av programmet för miljökonsekvensbedömning är välkomna till ett informationsmöte torsdagen 14.11.2013 mellan kl. 16 och 19 i Gymnasiet i Petalax, Mamrevägen 13. Informationsmötet ordnas enligt ”öppet hus” -principen och det är sålunda möjligt att besöka mötet när som helst mellan kl. 17.00 och 19.00. Vid mötet ges möjlighet att bekanta sig med projektets planerings-, planläggnings- och MKB-material. Dessutom ges möjlighet att diskutera med MKB-förfarandets kontaktmyndighet, projektansvarige och projektets planerare. Vid mötet ordnas kaffeservering.

Framförande av åsikter:
Alla intresserade kan framföra sin åsikt om bedömningsprogrammet. Skriftliga ställningstaganden sänds senast 2.1.2014 till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 Karleby eller elektroniskt på adressen: registratur.sodraosterbotten@ely-centralen.fi. Kontaktuppgifterna bifogas till ställningstagandet så att kontaktmyndigheten kan skicka ut sitt utlåtande.

BEDÖMNINGSBESKRIVNINGEN

Till på seende:
Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är framlagda till påseende 23.12.2014–17.2.2015 på de officiella anslagstavlorna i

  • Malax kommun, Malmgatan 5, Malax och
  • Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, Korsnäs under tjänstetid.

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen läggs också fram för allmänheten under kungörelsetiden i

  • Malax kommunbibliotek, Malmgatan 5, Malax och
  • Korsnäs kommunbibliotek, Silverbergsvägen 9, Korsnäs

Möte för allmänheten:
Ett för alla öppet evenemang för allmänheten hålls 29.1.2015 på Högstadiet i Petalax, Mamrevägen 9, 66240 Petalax. Evenemanget ordnas enligt principen om ”öppet hus” och man kan komma när som helst mellan kl. 16.00 och 19.00. Vid mötet ges möjlighet att bekanta sig med projektets planerings-, planläggnings- och MKB-material. Dessutom ges möjlighet att diskutera med kontaktmyndigheten i MKB-förfarandet, den projektansvarige och projektets planerare. Kaffeservering.

Framförande av åsikter:
Alla intresserade kan framföra sin åsikt om miljökonsekvensbeskrivningen. Skriftliga ställningstaganden skickas senast 17.2.2015 till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 Karleby eller elektroniskt på adressen: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. Utlåtanden och åsikter ombeds också skickas som word-fil och i utlåtandena hänvisas till diarienummer EPOELY/71/07.04/2013. Vänligen bifoga också kontaktinformation så att kontaktmyndigheten kan skicka utlåtandet.

Publicerad 4.11.2013 kl. 12.42, uppdaterad 5.5.2015 kl. 15.23