Mutkalampi vindkraftspark, Kannus, Kalajoki och Karleby

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

BEDÖMNINGSPROGRAMMET

Framlagt till påseende:  Kungörelsen och programmet för bedömning av projektets konsekvenser är framlagt till påseende under tjänstetid 18.2-26.3.2013 på de officiella anslagstavlorna i följande kommuner:

 • Kalajoki stad, stadshuset, Kalajoentie 5, Kalajoki
 • Kannus stad, stadshuset, Asematie 1, Kannus
 • Karleby stad, stadshuset, Salutorget 5, Karleby.

Kungörelsen och programmet läggs också fram för allmänheten i kommunernas huvudbibliotek.

 • Biblioteket i Kalajoki, Pohjankyläntie 6, Kalajoki
 • Stadsbiblioteket i Kannus, Valtakatu 27, Kannus
 • Stadsbiblioteket i Karleby, Storgatan 3, Karleby.

Evenemang för allmänheten: För allmänheten hålls ett informationsmöte om programmet för miljökonsekvensbedömning onsdagen 20.2.2013 kl. 14.30-16.30 på Märsylän koulu i Kannus, Märsyläntie 21, 69100 Kannus.

BEDÖMNINGSSKRIVNINGEN

Bedömningsskrivningen till påseende:

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är framlagda under tjänstetid 26.3–16.5.2014 på de officiella anslagstavlorna i följande kommuner:

 • Kannus stad, stadshuset, Asematie 1, Kannus
 • Kalajoki stad, stadshuset, Kalajoentie 5, Kalajoki
 • Karleby stad, stadshuset, Salutorget 5, Karleby
 • Ylivieska stad, Kyöstintie 4, Ylivieska
 • Nivala stad, Kalliontie 15, Nivala.

Kungörelsen och beskrivningen läggs också fram för allmänheten i kommunernas huvudbibliotek.

 • Stadsbiblioteket i Kannus, Valtakatu 27, Kannus
 • Huvudbiblioteket i Kalajoki, Pohjankyläntie 6, Kalajoki
 • Biblioteket i Himango, Leipämäentie 4, Himango
 • Stadsbiblioteket i Karleby, Storgatan 3, Karleby
 • Stadsbiblioteket i Ylivieska, Kyröstintie 4, Ylivieska
 • Huvudbiblioteket i Nivala, Kalliontie 21, Nivala.

Möte för allmänheten:

Om bedömningsbeskrivningen ordnas ett öppet evenemang för allmänheten tisdagen 15.4.2014 kl. 14.30 på Märsylä skola i Kannus (Märsyläntie 21, 69100 Kannus). Kaffeservering kl. 14.00. Under mötet presenteras bedömningsbeskrivningen.

Framförande av åsikter:

Skriftliga åsikter och utlåtanden kan framföras om bedömningsbeskrivningen senast 16.5.2014 på adress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 Karleby eller per e-post till adress: registratur.sodraosterbotten@ely-centralen.fi. Utlåtanden och åsikter ombeds också skickas som word-fil och i dokumenten hänvisas till diarienummer EPOELY/13/07.04/2013. Till ställningstagandet bifogas också kontaktuppgifter så att kontaktmyndighetens utlåtande kan postas till den som gett utlåtande eller framfört åsikt.

Publicerad 19.2.2013 kl. 0.00, uppdaterad 14.10.2014 kl. 14.17