Pihtineva vindkraftsprojekt, Karleby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

OX2 Finland Oy planerar en vindkraftspark i området Pihtineva mellan Kelviå och Ullava, cirka 15 kilometer från Karleby centrum mot sydost. Projektområdet omfattar två områden med en sammanlagd areal på cirka 149 kvadratkilometer.

Alternativ i bedömningen

  • Alternativ 0 (ALT0): Den planerade vindkraftsparken i Pihtineva kommer inte att byggas. Alternativet utgör jämförelsealternativ i bedömningen. Det innebär att motsvarande elmängd produceras någon annanstans och med andra elproduktionsmetoder.
  • Alternativ 1 (ALT1): I Pihtineva byggs en vindkraftspark med högst 94 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 8–10 MW och den totala höjden är maximalt högst 300 meter, navhöjden cirka 190–200 meter och rotorbladets längd cirka 100–110 meter.
  • Alternativ 2 (ALT2): I Pihtineva byggs en vindkraftspark med högst 65 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 8–10 MW och den totala höjden är maximalt högst 300 meter, navhöjden cirka 190–200 meter och rotorbladets längd cirka 100–110 meter.

Elöverförningsalternativ som bedöms

  • Alternativ 1 (EALT1): Elöverföringen från elstationerna på projektområdet sker västerut med en 400 kV:s luftledning till Fingrid Abp:s elstation på Hirvineva som ligger på den södra sidan av Karleby centrumområde. Elöverföringssträckningen går delvis parallellt med Fingrids befintliga (400 kV, 110 kV) kraftledningar på den västnordvästra sidan av projektområdet.
  • Alternativ 2 (EALT2): Elöverföringen från elstationerna på projektområdet sker österut med en 400 kV:s luftledning till Fingrids nya elstation i Ullava. Elstationen i Ullava kommer att placeras längs Fingrids planerade kraftledning Jylkkä-Alajärvi (400+110 kV).

Bedömningsprogram

 

Publicerad 07-11-2022 kl. 11.02, uppdaterad 16-01-2023 kl. 10.12