Pörtom vindkraftspark, Närpes

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

BEDÖMNINGSPROGRAMMET

Framlagt till påseende: Kungörelsen och programmet för projektets konsekvensbedömning är framlagda under tjänstetid 25.3 – 29.4.2013 på den officiella anslagstavlan i staden Närpes, Kyrkvägen 2.

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen sänds även till Närpes stadsbibliotek, Kyrkvägen 2, där de är framlagda till påseende för allmänheten under samma tid.

Evenemang för allmänheten: Alla som är intresserade av programmet för miljökonsekvensbedömningen är välkomna till ett infotillfälle måndagen 15.4.2013 i Pörtom skola på adressen Centrumgränd 2. Infotillfället ordnas enligt ”öppet hus” -principen och man kan komma när som helst mellan kl. 16.00 och 19.00. Vid tillfället ges möjlighet att bekanta sig med projektets planerings-, planläggnings- och MKB-material. Dessutom ges möjlighet att diskutera med MKB-förfarandets kontaktmyndighet, projektansvarige och projektets planerare. Vid tillfället ordnas även kaffeservering.

BEDÖMNINGSBESKRIVNINGEN

Framlagt till påseende: 

Kungörelsen, miljökonsekvensbeskrivningen och sammanfattningen är framlagda under tjänstetid 11.11.2013–9.1.2014 på Närpes stads officiella anslagstavla, adress Kyrkvägen 2, Närpes.

De finns också till påseende i Närpes stads huvudbibliotek, Kyrkvägen 2, Närpes under öppettider. Kungörelsen, miljökonsekvensbeskrivningen och den finskspråkiga sammanfattningen finns även framlagda i grannkommunerna Malax, Kurikka och Teuva på de officiella anslagstavlorna under samma tid (adresserna Kommungården, Malmgatan 5, Malax, Kärrytie 1,Kurikka och Porvarintie 20 A 4, Teuva) och i dessa kommuners huvudbibliotek på adresserna Malmgatan 5, Malax, Seurapuistikko 2, Kurikka och Porvarintie 39, Teuva.

Framförande av åsikter

Alla intresserade kan framföra sin åsikt om miljökonsekvensbeskrivningen. Skriftliga ställningstaganden sänds senast 10.1.2014 till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för miljö och naturresurser, PB 262, 65101 VASA eller elektroniskt på adressen registratur.sodraosterbotten@ely-centralen.fi

Evenemang för allmänheten:

Alla intresserade är välkomna till ett informationsmöte enligt ”öppet hus” -principen på måndag 18.11.2013 kl. 16–19 i Pörtom skola, adress Centrumgränd 2. Vid mötet ges möjlighet att bekanta sig med miljökonsekvensbeskrivningens material och diskutera MKB-förfarandet.

 

 

Publicerad 21.3.2013 kl. 0.00, uppdaterad 30.9.2014 kl. 14.01