Pörtom vindkraftspark, Närpes

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

De vindkraftsparker som VindIn Ab och Triventus Ab planerar ligger främst på området som används för skogsbruk öster om riksväg 8, cirka 28 kilometer från Närpes centrum mot norr. Det befintliga skogsvägnätet kan utnyttjas när vindkraftsparken byggs och underhålls.

Vindkraftsparken kommer, beroende på vilket alternativ som väljs, att bestå av högst 26 vindkraftverk. Enhetseffekten för den typ av vindkraftverk som ska användas är cirka 3 MW, och den sammanlagda kapaciteten skulle vara högst cirka 60 MW. Elöverföringen från vindkraftsparken till eldistributionsnätet skulle ske med en 110 kV kraftledning.

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas alternativ för kapaciteten:

  • Alternativ 1. en vindkraftspark med större kraftverk I alternativ 1 består vindkraftsparken av 26 vindkraftverk. Vindkraftsparkens totala kapacitet är cirka 60 MW. Enligt alternativet skulle vindkraftverkens navhöjd vara 141 meter med rotor som har diametern 128 meter. Vindkraftverkens totala höjd skulle därmed vara 205 meter.
  • Alternativ 2: En vindkraftspark med mindre kraftverk. I alternativ 2 består vindkraftsparken av cirka 13 vindkraftverk. Vindkraftsparkens totala kapacitet är cirka 30 MW. . Enligt alternativet skulle vindkraftverkens navhöjd vara 122,5 meter med rotor som har diametern 113 meter. Vindkraftverkens totala höjd skulle därmed vara 179 meter.
  • Alternativ 0: I det så kallade nollalternativet genomförs projektet inte, och motsvarande mängd el produceras på annat sätt.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

Publicerad 21-03-2013 kl. 0.00, uppdaterad 28-05-2019 kl. 11.35