Projekt för energiutvinning av avfall, Westenergy Oy Ab, Korsholm

Projektets kontaktuppgifter

Bedömningsprogrammet

 • Bedömningsprogrammet.pdf (2,3 MB) anlänt: 15.11.2007
 • Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende: 19.11.2007-19.12.2007 under tjänstetid i Korsholms kommun, den officiella anslagstavlan, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, Biblioteket i Korsholms kommun, Skolgatan 1, 65610 Korsholm, Vasa stad, den officiella anslagstavlan, den offentliga förvaltningens servicepunkt, Vasa huvudbibliotek, Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa, Vasa stads miljöcentral, Senatgatan 1 B,  65100 Vasa, Ab Stormossen's kontor, Stormossenvägen 56,  66530 Kvevlax
 • Kungörelse.pdf (23 Kb): 18.11.2007
 • Informationsmöte tisdag 27.11.2007 i Botniahallen, Prästövägen 2, 65610 Korsholm
 • Begäran om utlåtande:
 • Utlåtanden bör lämnas in senast: 19.12.2007
 • Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet.pdf (71 Kb): 9.1.2008

Konsekvensbeskrivningen

 • Konsekvensbeskrivningen.pdf (3,9 MB), sammandrag.pdf (631 Kb) anlänt: 17.4.2008
 • Konsekvensbeskrivningen är framlagd till påseende: 21.4.-23.5.2008
  Korsholms kommun, den officiella anslagstavlan, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, Biblioteket i Korsholms kommun, Skolgatan 1, 65610 Korsholm, Vasa stad, den officiella anslagstavlan, den offentliga förvaltningens servicepunkt, Vasa huvudbibliotek, Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa, Vasa stads miljöcentral, Senatgatan 1 B, 65100 Vasa,
  Ab Stormossen Oy:s kontor, Stormossvägen 56, 66530 Kvevlax 
 • Kungörelse om konsekvensbeskrivningen.pdf (23 Kb): 20.4.2008
 • Informationsmöten
 • Begäran om utlåtande över konsekvensbeskrivningen:
 • Utlåtanden bör lämnas in senast:
 • Kontaktmyndighetens utlåtande om miljökonsekvensbedömning (140 Kb): 21.7.2008

Beskrivning av projektet

I Österbotten utreds gemensam energiutvinning av avfall för de kommunala avfallsbolagen.

I projektet deltar avfallsbolagen Ab Stormossen Oy, Lakeuden Etappi och Vestia Oy. I projektet deltar också ägaren till det lokala fjärrvärmenätet, Vasa Elektriska Ab. Bolag som eventuellt kommer att delta i projektet i ett senare skede är Oy Botniarosk Ab, Ab Ekorosk Oy och Millespaikka Oy samt eventuellt andra avfallsbolag från de närliggande områdena.

Enligt planerna kommer det samägda kraftverket att placeras på Ab Stormossen Oy:s område i Korsholms kommun. I Korsholm är Stormossens avfallscentralområde beläget, vars infrastruktur också lämpar sig väl för en förbränningsanläggning. Förbränningsanläggningen har preliminärt dimensionerats för 120 000–150 000 ton avfall per år. Kraftverket kommer att sälja energin till Vasa Elektriska Ab, som kommer att använda den till produktion av el och fjärrvärme.

Syftet med projektet är att hitta en lösning som är både miljöpolitiskt, tekniskt och ekonomiskt acceptabel för återvinning av energi från det avfall som för tillfället deponeras på avstjälpningsplatser i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten samt i södra delen av Norra Österbotten samt eventuellt i övriga närområden för att uppnå den riksomfattande avfallshanteringens mål. Syftet med projektet är alltså att kunna återvinna energin i kommunalt och övrigt avfall som fjärrvärme och elektricitet på ett sätt som belastar miljön i så liten utsträckning som möjligt. I förbränningsanläggningen kommer man att återvinna avfall som sorterats vid uppkomstplatsen och varifrån största delen av det organiska avfallet har avlägsnats.

Projektets alternativ:
VE 0 projektet genomförs inte, det sk. 0-alternativet
VE 1 projektet genomförs som planerat, det sk. projektalternativet

Publicerad 15-11-2007 kl. 0.00, uppdaterad 29-05-2019 kl. 14.59