Remeo Ab:s återvinningsanläggning, Vanda

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Remeo Oy planerar att koncentrera avfallshanteringen till östra sidan av förbränningsanläggningen på Långmossebergen i Vanda. En mekanisk anläggning för avfallssortering planeras i ett område på cirka fem hektar. Sorteringsanläggningen tar främst emot byggmaterial, energifraktion och avfallmaterial från handeln och industrin. Planerade funktioner på området är också mottagning och behandling av betong- och tegelavfall och trämaterial.

Projektets alternativ

I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning utreds följande alternativ:

  • Alternativ 0 (A 0): Projektet genomförs inte.
  • Alternativ 1 (A 1): På projektområdet (5 ha) byggs en sorteringsanläggning, som kan ta emot högst 340 000 ton material per år.
  • Alternativ 2 (A 2): Projektet genomförs enligt A 1, men anläggningen ska inte ta emot och hantera blandmaterial från handeln och industrin (50 000 ton/år) och inte heller betong och tegel (50 000 ton/år). Den totala material mängden ska vara högst 240 000 ton.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

MKB-beskrivningens papperversion är framlagd till påseende 3.12.2018 - 31.1.2019 på följande platser:

  • Helsingfors stadshuset, registratur, Norra esplanaden 11 - 13, 00170 Helsingfors
  • Vanda stad, Västerkulla bibliotek, Orienterargränden 2, 01280 Vanda
  • Vanda stad, Kundservicen - Markanvändning, byggnad och miljö, Konvaljvägen 13, 01300 Vanda

Tillställning för allmänheten

Projektet presenteras för allmänheten tisdagen den 18 december 2018 kl 18.00 - 20.00 i Länsimäen koulu, Auditorium, Pallastunturivägen 27, 01280 Vanda.

Framförande av åsikt

Alla människor som är intresserad av saken kan framföra sina åsikter och utlåtanden om MKB-beskrivningen skriftligen senast den 31 januari 2019 till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Som hänvisning: Remeon kierrätyskeskusYVA/Erika Heikkinen.

Besöksadress: Semaforbron 12, 5. vån, Östra Böle, Helsingfors

Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors

E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi

 

Publicerad 26.11.2018 kl. 13.55, uppdaterad 26.11.2018 kl. 13.55