SAD:s avfallskrafverksprojekt, Esbo, Helsingfors, Vanda