Salo-Ylikoski vindkraftsprojekt, Kauhava

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

I projektet planerar OX2 en vindkraftspark i Södra Österbotten i området av Salo-Ylikoski i Kauhava. Projektområdet ligger cirka 26 km från Kauhava centrum mot norr och gränsar till Nykarleby stad och Pedersöre kommun. I projektområdet planeras högst 7 vindkraftverk, vilka har en total effekt på 30–70 MW. Rotorbladets diameter är högst 190 meter och kraftverkets totala höjd högst 240 meter. För projektet finns en lagakraftvunnen delgeneralplan och för kraftverken enligt planen har lagakraftvunna bygglov beviljats. Med liten avvikelse har dessutom beviljats bygglov för 7 vindkraftverk med en total höjd på 220 meter. I det nu aktuella MKB-förfarandet undersöks möjligheten att placera effektivare kraftverk på området i och med att vindkraftstekniken utvecklats. Vindkraftsparken i projektet kopplas till elnätet via en ny elstation. Den planerade elstationen byggs 2,4 kilometer västerut från projektområdet. Elöverföringen sker med jordkablar.

Projektalternativ

Alternativ som bedöms i MKB-förfarandet

  • AlLT0: I projektet byggs 7 kraftverk i enlighet med den gällande delgeneralplanen. Kraftverkens totala höjd är 217 meter och effekten är 2,4–4 MW.
  • ALT0+: I projektet byggs 7 kraftverk med en total höjd på 220 meter. Kraftverkens effekt är 5–10 MW.
  • ALT1: I projektet byggs 7 kraftverk med en total höjd på 240 meter. Kraftverkens effekt är 5–10 MW.

Bedömningsprogram

Papperversionen av MKB-programmet kans läsas 17.11.-16.12.2022 på följande platsetr:

  • Kortesjärvi bibliotek, Kukkolantie 24, 62640 Kortesjärvi
  • Ylihärmä servicebyrå, Päämajantaival 2, 62375 Ylihärmä
  • Nykarleby stadshus, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby
  • Pedersöre kommunhus, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs.

Evenemang för allmänheten

Ett informationsmöte för allmänheten om bedömningsprogrammet ordnas torsdagen 8.12.2022 kl. 17–19 i matsalen i Kortesjärvi yhtenäiskoulu, adress Jääkärintie 85, 62420 Kortesjärvi, 1 våningen. Kaffeservering en halv timme före infomötet börjar. Man kan också delta elektroniskt i informationsmötet.

Framförande av åsikt

Åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 16.12.2022 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 156, 60101 Seinäjoki. Referens EPOELY/2566/2022.

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger utlåtande om bedömningsprogrammet senast 16.1.2023. Utlåtandet och åsikterna samt utlåtandena om bedömningsprogrammet publiceras på den här webbplatsen.

Publicerad 10-11-2022 kl. 0.00, uppdaterad 17-11-2022 kl. 9.11