Sandbacka vindkraftspark, Nykarleby och Vörå

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

BEDÖMNINGSBROGRAMMET

Programmet är framlagt till påseende

Kungörelsen och programmet för projektets konsekvensbedömning är framlagda under tjänstetid 12.8 – 30.9.2013 på de officiella anslagstavlorna i Nykarleby, Topeliusesplanaden 7, i Vörå, Vöråvägen 18. Kungörelsen och bedömningsprogrammet sänds även till Nykarleby stadsbibliotek, Topeliusesplanaden 7, Vörå huvudbibliotek, Härmävägen 8 och, där de är framlagda till påseende för allmänheten under samma tid.

Öppet hus för allmänheten

Alla som är intresserade av programmet för miljökonsekvensbedömning är välkomna till ett informationsmöte 15.8.2013 kl. 16-19 i UF Svanen/Musikhuset Svanen, Monåvägen 497, 66980, Monå. Informationsmötet ordnas enligt ”öppet hus” -principen och det är sålunda möjligt att besöka mötet när som helst mellan kl. 16.00 och 19.00. Vid mötet ges möjlighet att bekanta sig med projektets planerings, planläggnings- och MKB-material. Dessutom ges möjlighet att diskutera med MKB-förfarandets kontaktmyndighet, projektansvarige och projektets planerare. Vid mötet ordnas kaffeservering.

BEDÖMNINGSBESRIVNINGEN

Framlagt till påseende:

Kungörelsen och miljökonsekvensbeskrivningen i projektet samt det finskspråkiga sammandraget är framlagda till påseende 15.7–12.9.2014 på de officiella anslagstavlorna i Nykarleby (Topeliusesplanaden 7) och Vörå kommun (Vöråvägen 18). Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen läggs också fram för allmänheten under kungörelsetiden i Stadsbiblioteket i Nykarleby (Topeliusesplanaden 7), huvudbiblioteket i Vörå kommun (Härmävägen 8) och i biblioteket i Oravais (Öurvägen 31).

Framförande av åsikt:

Alla intresserade kan framföra sin åsikt om bedömningsbeskrivningen. Skriftliga ställningstaganden skickas senast 12.9.2014 till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 77, 65101 Karleby eller elektroniskt på adressen: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. Vänligen bifoga kontaktuppgifterna till ställningstagandet så att kontaktmyndigheten kan skicka ut sitt utlåtande.

Öppet hus för allmänheten:

Ett för alla öppet evenemang för allmänheten hålls 3.9.2014 i UF Svanens utrymmen (UF Svanen/Musikhuset Svanen, Monåvägen 497, 66980 Monå). Evenemanget ordnas enligt principen om ”öppet hus” och man kan komma när som helst mellan kl. 16.00 och 19.00. Vid mötet ges möjlighet att bekanta sig med projektets planerings-, planläggnings- och MKB-material. Dessutom ges möjlighet att diskutera med kontaktmyndigheten i MKB-förfarandet, den projektansvarige och projektets planerare. Kaffeservering.

Publicerad 9.8.2013 kl. 10.45, uppdaterad 16.12.2014 kl. 12.59