St1 Oy:s Bränsleterminal och kaj - Ingå Joddböle

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Projektet omfattar bygge av en drivmedelsterminal och en ny kaj på hamn- och industriområdet i Ingå Joddböle samt deponering av de sediment som muddras bort från det kajområdet. Projektet omfattar terminalfunktionerna i hamnen (lossning av fartyg) samt lagring av kemikalier. Kemikalierna förs till hamnen med fartyg, lossas, lagras, tillförs nödvändiga tillsatsmedel och transporteras vidare som landsvägstransporter inom framförallt södra Finland.

Den projektansvariga i MKB-processen är St1 Oy. St1 fokuserar på marknadsföring av bränslen, raffinering av olja och förnybara energilösningar som avancerade avfallsbaserade etanolbränslen och industriell vindkraft.

Kajen kommer även att användas för hantering av torrlast i Inkoo Shipping Oy:s verksamhet. Vägen till kajen planeras med beaktande av säkerhetsbestämmelser så att den betjänar verksamheten vid såväl bränsleterminalen som Inkoo Shipping Oy. De laster som ska hanteras på den nya kajen är bulklast av samma slag som hanteras på den nuvarande kajen i Ingå hamn.  Bränsleterminalens fartyg och fartyg i anslutning till Inkoo Shipping Oy:s verksamhet ligger inte vid kajen samtidigt. Fartygens ankomst kontrolleras genom hamnens nuvarande system.

Projektets alternativ

I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning granskas och bedöms följande alternativ:

  • VE0 0-alternativet: terminalen och den nya kajen byggs inte.
  • VE1: ny bränsleterminal och ny kaj byggs för lastning och lossning av bränslen och torrlast på området intill den nuvarande hamnen där det för närvarande bedrivs lagring av stenmaterial och som tidigare har schaktats till ett jämnt fält. Det lagerområde som projektet kräver skulle lokaliseras till det utjämnade fältet. Den sammanlagda storleken på bränslelagren är 70 000 m3 + en option 15 000 m3. Dessutom granskas deponering av massor från muddring av kajen på Ingå hamns område. För havsdeponering granskas dessutom tre alternativa havsdeponeringsområden.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

MKB-beskrivningen och kungörelsen är framlagda till påseende 30.8.–28.10.2021 (papperversion) på följande platser:

  • Ingå kommunhus / Servicepunkt, Strandvägen 2, 10210 Ingå
  • Böle ämbetsverk, Kundservice Lobby, Semaforbron 12 A, 2 vån., Östra-Böle, Helsingfors
  • Materialen är både på svenska och finska

Presentationen av miljökonsekvensbeskrivningen

Informationsmöte för allmänheten ordnas som webbinaret onsdagen 6.10.2021 kl 17–19:  Informationsmöte 6.10.2021  (https://event.videosync.fi/2021-10-06-yva).

Framförande av åsikter

Åsikter och utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen. De skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 28.10.2021. Hänvisning: UUDELY/3206/2021.

NTM-centralens motiverade slutsats om konsekvensbeskrivningen och alla inlämnade åsikter och utlåtanden publiceras på webbsidor: miljo.fi (www.miljo.fi/bransleterminalingaMKB) efter det att motiverade slutsats givits.

Kontaktuppgifter av NTM-centralen i Nyland

  • Besöksadress: Böle ämbetsverk, Kundservice Lobby, Semaforbron 12 A, 2 vån., Östra-Böle, Helsingfors
  • Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
  • E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi
Publicerad 29-08-2021 kl. 20.07, uppdaterad 30-08-2021 kl. 10.27