St1 Oy:s Bränsleterminal och kaj - Ingå Joddböle

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

St1 har planer på att bygga en ny terminal och kaj på hamn- och industriområdet i Ingå Joddböle. Verksamheten omfattar terminalfunktionerna i hamnen (lossning av fartyg) samt lagring av och terminalfunktioner för kemikalier Kemikalierna förs till hamnen med fartyg, lossas, lagras, tillförs nödvändiga tillsatsmedel och transporteras vidare som landsvägstransporter inom framförallt södra Finland.

Den projektansvariga i MKB-processen är St1 Oy. St1 fokuserar på marknadsföring av bränslen, raffinering av olja och förnybara energilösningar som avancerade avfallsbaserade etanolbränslen och industriell vindkraft.

Kajen kommer även att användas för hantering av torrlast i Inkoo Shipping Oy:s verksamhet. Vägen till kajen planeras med beaktande av säkerhetsbestämmelser så att den betjänar verksamheten vid såväl bränsleterminalen som Inkoo Shipping Oy. De laster som ska hanteras på den nya kajen är bulklast av samma slag som hanteras på den nuvarande kajen i Ingå hamn. Den totala volymen för gods via hamnen i anslutning till Inkoo Shipping Oy:s verksamhet ökar inte genom projektet, utan lasterna fördelas mellan den befintliga och den nya kajen så att den tidsmässiga och logistiska flexibiliteten i lasthanteringen ökar. Bränsleterminalens fartyg och fartyg i anslutning till Inkoo Shipping Oy:s verksamhet ligger inte vid kajen samtidigt. Fartygens ankomst kontrolleras genom hamnens nuvarande system.

Projektets alternativ

I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning granskas och bedöms följande alternativ:

  • VE0 0-alternativet: terminalen och den nya kajen byggs inte.
  • VE1: ny bränsleterminal och ny kaj byggs för lastning och lossning av bränslen och torrlast på området intill den nuvarande hamnen där det för närvarande bedrivs lagring av stenmaterial och som tidigare har schaktats till ett jämnt fält. Det lagerområde som projektet kräver skulle lokaliseras till det utjäm- nade fältet. Den sammanlagda storleken på bränslelagren är 70 000 m3 + en option 15 000 m3.

MKB-programmet

 

Publicerad 31-03-2020 kl. 8.51, uppdaterad 28-05-2020 kl. 11.21