Storbötet vindkraftspark, Nykarleby och Vörå

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

BEDÖMNINGSPROGRAMMET

Bilagor

Framlagt till påseende:

Kungörelsen och programmet för projektets konsekvensbedömning är framlagda under tjänstetid 8.7 –31.8.2013 på de officiella anslagstavlorna i 

  • Nykarleby, Topeliusesplanaden 7 
  • Vörå, Vöråvägen 18 
  • Kauhava, Kauppatie 109

Kungörelsen och bedömningsprogrammet sänds även till Nykarleby stadsbibliotek, Topeliusesplanaden 7 och Vörå huvudbibliotek, Härmävägen 8 samt Kauhava huvudbibliotek, Kauppatie 88 där de är framlagda till påseende för allmänheten under samma tid.

Framhörande av åsikter:
Alla intresserade kan framföra sin åsikt om bedömningsprogrammet. Skriftliga ställningstaganden
sänds senast 31.8.2013 till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 77, 65101
KARLEBY eller elektroniskt på adressen: registratur.sodraosterbotten@ely-centralen.fi Vänligen bifoga kontaktuppgifterna till ställningstagandet så att kontaktmyndigheten kan skicka ut sitt utlåtande.

Evenemang för allmänheten: 

Alla som är intresserade av programmet för miljökonsekvensbedömning är välkomna till ett informationsmöte 15.8.2013 kl. 16-19 i UF Svanen/Musikhuset Svanen, Monåvägen 497, 66980 MONÅ. Informationsmötet ordnas enligt ”öppet hus” -principen och det är sålunda möjligt att besöka mötet när som helst mellan kl. 16.00 och 19.00. Vid mötet ges möjlighet att bekanta sig med projektets planerings-, planläggnings- och MKB-material. Dessutom ges möjlighet att diskutera med MKB-förfarandets kontaktmyndighet, projektansvarige och projektets planerare. Vid mötet ordnas kaffeservering.

BEDÖMNINGSBESKRIVNINGEN

Bilagor

Framlagt till påseende:

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är framlagda till påseende under tjänstetid 29.10– 23.12.2014 på de officiella anslagstavlorna i:

  • Nykarleby, Topeliusesplanaden 7 
  • Vörå, Vöråvägen 18 
  • Kauhava, Kauppatie 109

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen sänds även till Nykarleby stadsbibliotek, Topeliusesplanaden 7, Vörå huvudbibliotek, Härmävägen 8 och Kauhava huvudbibliotek, Kauppatie 88, där de är framlagda till påseende för allmänheten under samma tid.

Framhörande av åsokter:

Skriftliga åsikter kan framföras om bedömningsbeskrivningen senast 23.12.2014. Åsikterna skickas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 KARLEBY eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsbeskrivningen läggs också fram för allmänheten på ovan nämnda platser och webbplats inom två månader från att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut.

Evemang för allmänheten:

Alla som är intresserade av beskrivningen är välkomna till ett informationsmöte 4.11.2014 kl. 16–19 i UF Pensala, Pensalavägen 907, 66840 PENSALA. Informationsmötet ordnas enligt ”öppet hus” -principen och det är sålunda möjligt att besöka mötet när som helst mellan kl. 16.00 och 19.00. Vid mötet ges möjlighet att bekanta sig med projektets planerings-, planläggnings- och MKB-material. Dessutom ges möjlighet att diskutera med MKB-förfarandets kontaktmyndighet, den projektansvarige och projektets planerare. Vid mötet ordnas kaffeservering.

Publicerad 4.7.2013 kl. 0.00, uppdaterad 24.2.2015 kl. 13.58