Gå till innehållet

Trafikledsverkets Helsingfors-Åbo snabb tågförbindelse

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Miljökonsekvensbedömningen av projekthelheten för den snabba tågförbindelsen Helsingfors - Åbo samt den bantekniska planeringen av avsnittet Salo - Kuppis och projektet för uträtningen vid Pikis omfattar miljökonsekvensbedömningen av den snabba banförbindelsen Helsingfors - Åbo samt den bantekniska planeringen och utredningarna som stöder miljökonsekvensbedömningen av dubbelspåret på banavsnittet Salo - Kuppis och uträtningen vid Pikis.

Den planerade dubbelspåriga direktbanan Esbo - Salo möjliggör snabb fjärrtrafik mellan Helsingfors och Åbo samt utveckling av närtrafiken på avsnitten Helsingfors - Esbo - Lojo och Åbo - Salo. Direktbanan Esbo - Salo förkortar den nuvarande banan Helsingfors - Åbo med cirka 26 km och förkortar restiden med cirka en halv timme. Målet med planeringen av dubbelspåret på avsnittet Salo - Åbo är att förbättra bankapaciteten längs förbindelseavsnittet Salo - Åbo är att förbättra bankapaciteten längs förbindelseavsnittet Salo - Åbo, göra trafiken snabbare och punktligare samt minska störningarna.

Projektets alternativ

Trots de separata banavsnitten genomförts miljökonsekvensbedömningen av projekthelheten som en enhetlig bedömning av avsnittet Helsingfors - Åbo. Följande alternativ bedöms

  • VE A Snabb dubbelspårig tågförbindelse på avsnittet Esbo - Åbo
  • VE B Snabb dubbelspårig tågförbindelsen på avsnittet Esbo - Åbo via uträtningen vid Pikis
  • 0+ Kustbanan inklusive förbättringsåtgärder

MKB-programmet

 

Publicerad 22.11.2019 kl. 7.59, uppdaterad 16.3.2020 kl. 14.00