Trafikledsverkets Helsingfors-Åbo snabb tågförbindelse

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Miljökonsekvensbedömningen av projekthelheten för den snabba tågförbindelsen Helsingfors - Åbo samt den bantekniska planeringen av avsnittet Salo - Kuppis och projektet för uträtningen vid Pikis omfattar miljökonsekvensbedömningen av den snabba banförbindelsen Helsingfors - Åbo samt den bantekniska planeringen och utredningarna som stöder miljökonsekvensbedömningen av dubbelspåret på banavsnittet Salo - Kuppis och uträtningen vid Pikis.

Den planerade dubbelspåriga direktbanan Esbo - Salo möjliggör snabb fjärrtrafik mellan Helsingfors och Åbo samt utveckling av närtrafiken på avsnitten Helsingfors - Esbo - Lojo och Åbo - Salo. Direktbanan Esbo - Salo förkortar den nuvarande banan Helsingfors - Åbo med cirka 26 km och förkortar restiden med cirka en halv timme. Målet med planeringen av dubbelspåret på avsnittet Salo - Åbo är att förbättra bankapaciteten längs förbindelseavsnittet Salo - Åbo är att förbättra bankapaciteten längs förbindelseavsnittet Salo - Åbo, göra trafiken snabbare och punktligare samt minska störningarna.

Projektets alternativ

Trots de separata banavsnitten genomförts miljökonsekvensbedömningen av projekthelheten som en enhetlig bedömning av avsnittet Helsingfors - Åbo. Följande alternativ bedöms

 • VE A Snabb dubbelspårig tågförbindelse på avsnittet Esbo - Åbo
 • VE B Snabb dubbelspårig tågförbindelsen på avsnittet Esbo - Åbo via uträtningen vid Pikis
 • 0+ Kustbanan inklusive förbättringsåtgärder

MKB-programmet

MKB-programmets papperversion kan läsas:

 • Esbo stad, Registratur, Köpcentret Entresse, 3. vån., Brogatan 11, 02770 Esbo
 • Helsingors stad, Stadshuset, Norra esplanaden 11-13, 00170 Helsingfors
 • Helsingfors stadsbibliotek, Böle bibliotek, Klockbron 9, 00520 Helsinki
 • Ingå kommun, Bibliotek, Strandvägen 2, 10210 Ingå
 • S:t Karins stad, Servicepunkt, Lautakunnankatu 1, 20780 Kaarina
 • Kyrkslätts kommun, Kommunhuset, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
 • Lieto kommun, Kommunhuset, Servicepunkt, Kirkkotie 13, 21420 Lieto
 • Lojo stadhus Monkola, Karstuvägen 4, 08100 Lojo, kirjaamo(at)lohja.fi
 • Paimio stad, Vistantie 18, 21530 Paimio
 • Raseborgs stad, Info, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs
 • Salo stad, Infopunkt, Tehdaskatu 2, 24100 Salo
 • Sjundeå kommun, Kommunhuset, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå
 • Åbo stad, Koncernförvaltningens registratorskontor, Puolalagatan 5, 20100 Åbo
 • Vichtis kommun, kommunbyrå, Asemantie 30, 03100 Nummela

Tillställningen för allmänheten

Projektet presenteras för allmänheten på följande platser:

 • 3.12.2019 klo 18.00 - 20.00 Skolans aula i Kotimäki skola, Littoisvägen 525, 20660 Littois, S:t Karins
 • 4.12.2019 klo 18.00 - 20.00 Stadshusets fullmäktigesal, Fabriksgatan 2, 24100 Salo
 • 10.12.2019 klo 18.00 - 20.00 Puu-Anttila, Storlojogatan 2, 08100 Lojo
 • 11.12.2019 klo 18.00 - 20.00 Omnias auditorium, Lövkullavägen 1 C, 02770 Esbo

Framförande av åsikt

Alla människor som är intresserad av saken kan framföra sina åsikter om miljökonsekvensprogrammet skriftligen senast den 20 januari 2020 till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Som hänvisning Dnr: UUDELY/13887/2018.

Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5 vån, Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi

 

Publicerad 22.11.2019 kl. 7.59, uppdaterad 17.12.2019 kl. 11.27