Utbyggnad av Västra hamnen, Helsingfors hamn Ab, Helsingfors

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

I projektet ska västra hamnens nuvarande kajstruktur byggas ut och ett nytt fältområde byggas vid södra spetsen. I projektet ingår också att bygga en hamntunnel från Västra hamnen till Västra farleden. Syftet med projektet är att centralisera passagerartrafiken mellan Tallinn och Helsingfors till Västra hamnen.

Projektets alternativ

  • Alternativ 0: Projektet genomförs inte. Projektet gör det inte möjligt att genomföra principbeslutet gällande centralisering av trafiken.
  • Alternativ A: Utbyggnad av hamnkajen och det södra fältområdet. Hamntunnelns västra mynning är placerad norr om Ilmarinen-huset (Porkalagatan).
  • Alternativ C: Utbyggnad av hamnkajen och det södra fältområdet. Hamntunnelns konstruktioner sträcker sig till Iso-Pässi i väster. Hamntunneln går över Helens oljebergrum. Alternativet förutsätter att TUKES schaktningsförbud rivs upp på området för Helens oljebergrum. Om oljebergrummen ska användas fortsättningsvis krävs ytterligare utredningar. Helens kylvattenkanal flyttas.
  • Alternativ D: Utbyggnad av hamnkajen och det södra fältområdet. Hamntunnelns konstruktioner sträcker sig till Iso-Pässi i väster. Tunneln går över Helens bergrum för olja och de tas ur bruk. I Västerledens ände måste en ersättande rutt planeras och byggas för sambrukstunneln. Alternativet förutsätter att TUKES schaktningsförbud rivs upp på området för Helens oljebergrum. Helens kylvattenkanal flyttas.

MKB-programmet

 

Publicerad 16-10-2022 kl. 18.33, uppdaterad 15-12-2022 kl. 13.39