Uttermossa vindkraftspark, Kristinestad

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

BEDÖMNINGSPROGRAMMET

Framlagt till påseende:  Kungörelsen och programmet för bedömning av projektets konsekvenser är framlagt till påseende under tjänstetid 28.1-26.2.2013 på Kristinestads officiella anslagstavla, Rådhuset, Staketgatan 1 och i stadsbiblioteket, Salutorget 1, Kristinestad.

Evenemang för allmänheten: För allmänheten hålls ett informationsmöte om programmet för miljökonsekvensbedömning torsdagen 7.2.2013 kl. 18.00, adress: Soldattorpet, Sandviksvägen 180, 64999 Kristinestad, www.soldattorpet.net.

Framförande av åsikter: Skriftliga åsikter om programmet kan lämnas in senast 26.2.2013 till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 VASA eller per e-post registratur.sodraosterbotten@ely-centralen.fi. Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet kommer att läggas fram till påseende på ovan nämnda platser samt på ELY-centralens webbplats i början av april 2013. Kungörelsen publiceras även i tidningarna Pohjalainen, Vasabladet, Suupohjan Sanomat och Syd-Österbotten.

BEDÖMNINGSSKRIVNINGEN

Bedömningsskrivningen till påseende:

Kungörelsen, miljökonsekvensbeskrivningen och sammandraget är framlagt till påseende under tjänstetid 1.7. – 29.8.2014 på den officiella anslagstavlan i staden Kristinestad, Rådhuset, Staketgatan 1 och i stadsbiblioteket, Salutorget 1 samt på den officiella anslagstavlan i Storå kommun, Teollisuustie 1 A, Storå 1.7- 4.7. 2014 och 4.8–29.8.2014 och i Storå kommunbibliotek, Kristiinantie 17 A, 7.7.2014– 29.8.2014 samt på webbplatsen http://www.miljo.fi/uttermossavindkraftMKB. Miljökonsekvensbeskrivningen har utarbetats på sökandens språk (finska) och sammandraget har översatts till svenska.

Möte för allmänheten:

För allmänheten hålls ett informationsmöte om miljökonsekvensbeskrivningen på tisdag 8.7.2014 i Soldattorpet, Sandviksvägen 180, 64999 Kristinestad, www.soldattorpet.net. Mötet hålls enligt öppet hus-principen och intresserade är välkomna när som helst mellan kl. 16.00 och 18.00. Vid mötet kan man bekanta sig med projektets planerings-, MKB- och planläggningsmaterial och diskutera med representanterna för kontaktmyndigheten, projektansvariga och projektplanerare.

Framförande av åsikter:

Skriftliga åsikter och utlåtanden kan lämnas in senast 29.8.2014 till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa eller e-post registratur.sodraosterbotten@ntmcentralen.fi. Åsikter och utlåtanden bes även inlämnas som Word-fil. Kontaktmyndighetens utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen läggs fram till påseende på webbplatsen och kommunernas officiella anslagstavlor två månader efter att tiden för att lämna in åsikter och utlåtanden har gått ut.

Publicerad 25.1.2013 kl. 0.00, uppdaterad 27.10.2014 kl. 15.13