Utvidgning av Vanda Energi Ab:s avfallskraftverket, Vanda

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Vanda Energis avfallskraftverk stod klart år 2014 och nu planerar Vanda Energi en utbyggnad av avfallskraftverket. Utbyggnaden är på samma tomt som den nuvarande anläggningen i korsningen av Ring III och Borgåleden. Utbyggnaden är en del av företagets mål att senast år 2030 minska sina koldioxidutsläpp till en tiondel av nivån år 2010 och att helt sluta använda stenkol inom energiproduktionen på 2020-talet. Projektet stöder också städerna Vandas och Helsingfors mål att vara kolneutrala senast år 2035. Vanda avfallskraftverk, som producerar el och värme, bränner varje år cirka 370 000 ton källsorterat avfall som inte kan återvinnas på annat sätt. Kraftverket producerar årligen cirka hälften av all den fjärrvärme som Vanda behöver och cirka 30 % av Vandas årliga elbehov. Nu planeras en utbyggnad av avfallskraftverket som skulle öka energiproduktionen och främja nyttobruket av avfall som inte kan återvinnas på annat sätt. Utbyggnaden genomförs antingen genom att öka kapaciteten i det nuvarande kraftverket eller genom en ny separat produktionsenhet.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

  • I projektalternativ 0 (Alt0) granskas en situation där utbyggnadsprojektet inte genomförs. Kraftverkets kapacitet är samma som nu, cirka 374 000 ton förbränt avfall per år.
  • I projektalternativ 1 (Alt1) bedöms en situation där de befintliga pannornas kapacitet ökas, så att avfallskraftverkets totala kapacitet är cirka 450 000 ton förbränt avfall per år.
  • I projektalternativ 2 (Alt2) bedöms en situation där de befintliga pannornas kapacitet ökas och avfallskraftverket byggs ut med en ny rosterpanna på 60–90 MW, det vill säga cirka 150 000 ton brännbart avfall per år, varvid avfallskraftverkets totala kapacitet är sammanlagt cirka 600 000 ton per år.

MKB-programmet

 

 

 

 

Publicerad 12.11.2018 kl. 12.13, uppdaterad 14.1.2019 kl. 7.39