Gå till innehållet

Utvidgning av litiumprovinsen i Mellersta Österbotten, Kaustby, Karleby och Kronoby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Keliber Oy har för avsikt att framställa specialrenad litiumhydroxid för litiumbatterimarknadens behov. Malmen som förädlas till litiumhydroxid bryts i brotten som ligger i området av Kelibers litiumprovins i Mellersta Österbotten. Miljökonsekvensbedömningen gäller ökad brytning och flyttning av anrikningsverket från Kalavesi i Kaustby till området av Päiväneva i närheten av Syväjärvi och Rapasaari, där bolaget har större malmförekomster. Projektområdena som granskas i bedömningen ligger i kommunerna Kaustby och Kronoby samt i Karleby stad.

Projektalternativ

 • Alternativ ALT0: Malmbrytningsområdena eller anrikningsverket i Syväjärvi, Rapasaari eller Outovesi byggs varken i Karleby stads eller Kaustby kommuns område. Projektområdet kvarstår i nuvarande tillstånd och området är inte föremål för förändringar på grund av gruv- eller anrikningsverksamheterna.
 • Alternativ ALT1: projektområdet omfattar malmbrytningsområdena Rapasaari, Syväjärvi och Outovesi i Mellersta Österbottens litiumprovins och anrikningsområdet i Kalavesi. Mängden malm som bryts uppgår till sammanlagt 600 000 t/a och inalles 10 miljoner ton under gruvverksamhetens livscykel. Gruvverksamhetens livscykel grundar sig på en LOM-utredning (LOM=Life Of Mine), i vilken har uppskattats att gruvverksamhetens livscykel är ca 16 år. I malmbrytningsområdena grovkrossas malmen, efter vilket den transporteras till anrikningsområdet. Anrikningsverksamheten, som även inkluderar malmkrossning och sortering, ligger i sin helhet i området av Kalavesi i Kaustby.

  I anrikningsverket uppgår mängden producerat spodumenkoncentrat till ca 140 000 t/a. Koncentratet transporteras vidare till kemifabriken i Karleby, som framställer litiumhydroxid till en mängd av 12 500 t/a. I anrikningsprocessen uppstår utöver koncentrat även ca 4 300 t/a prefloat-fraktion, som klassificeras som gruvavfall, anrikningssand och gyttja ca 400 000 t/a och magnetisk fraktion ca 700 t/a. Gruvavfallet deponeras på avfallsområdena som byggs för avfallet på anrikningsverkets område.
 • Alternativ ALT2: projektområdet omfattar malmbrytningsområdena Rapasaari, Syväjärvi och Outovesi i Mellersta Österbottens litiumprovins och anrikningsområdet i Päiväneva. Mängden malm som bryts uppgår till sammanlagt 875 000 t/a och inalles 10 miljoner ton under gruvverksamhetens livscykel. Gruvverksamhetens livscykel grundar sig på en LOM-utredning, i vilken har uppskattats att gruvverksamhetens livscykel är ca 13 år. Anrikningsverksamheten, som även inkluderar malmkrossning och sortering, ligger i sin helhet i området av Päiväneva i kommunerna Kaustby och Kronoby, i omedelbar närhet av malmbrytningsområdet Rapasaari.

  I anrikningsverket uppgår mängden producerat spodumenkoncentrat till ca 210 000 t/a. Koncentratet transporteras vidare till kemifabriken i Karleby, som framställer litiumhydroxid till en mängd av 15 000 t/a. I anrikningsprocessen uppstår utöver koncentrat även ca 6 500 t/a prefloat-fraktion, som klassificeras som gruvavfall, anrikningssand och gyttja ca 600 000 t/a och magnetisk fraktion ca 1 100 t/a. Gruvavfallet deponeras på avfallsområdena som byggs för avfallet på anrikningsverkets område.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

Papperversionen av MKB-beskrivningen kan läsas på följande platser:

 • Kaustby kommun, Kappelintie 13, Kaustby
 • Stadhuset i Karleby, Salutorget 5, Karleby
 • Kronoby kommun, Säbråvägen 2, Kronoby
 • Biblioteket i Kaustby, Kappelintie 13, Kaustby
 • Stadsbibliotek i Karleby, Storgatan 3, Karleby
 • Biblioteket i Kronoby, Kyrkvägen 6, Kronoby

Evenemang för allmänheten

Om bedömningsprogrammet ordnas elektroniskt ett evenemang för allmänheten 8.12.2020 kl. 17.00.

Åsikter och utlåtanden

Skriftliga åsikter och utlåtanden kan framföras om bedömningsbeskrivningen. Naturaområdets innehavare kan ge utlåtande om Naturabedömningen. Åsikter och utlåtanden bör skickas senast 28.1.2021 till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 KARLEBY eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. I åsikterna och utlåtandena hänvisas till diarienummer EPOELY/1102/2020.

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger en motiverad slutsats om bedömningsbeskrivningen senast 29.3.2021. Den motiverade slutsatsen, i vilken ingår ett sammandrag av ställningstagandena som lämnats in om bedömningsbeskrivningen och Naturabedömningen, läggs fram till påseende på webbplatsen www.miljo.fi/litiumprovinsutvidgningMKB

Publicerad 4.6.2020 kl. 12.28, uppdaterad 14.12.2020 kl. 8.31