Utvidgning av svinstallsverksamhet, Lappträsk

Projektets kontaktuppgifter

 • Bedömningsprogrammet har mottagits: 2.5.2006
 • Bedömningsprogrammet finns påseende: 9.5. - 22.6.2006
 • Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 27 Kb): 5.5.2006
 • Informationsmöten:
  - Tisdagen den 16 maj 2006 kl. 18.00-20.00 i ungdomsföreningslokal Vasargård, Norrby (Vasarakylä), Nystugavägen 22
 • Begäran om utlåtande om bedömningsprogrammet (pdf 20 Kb): 10.5.2006 Till kommun
 • Datum för inlämning av utlåtanden: 22.6.2006
 • Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet (pdf 70 Kb): 5.7.2006 på finska
 • Bedömningsbeskrivningen har mottagits:2.1.2007
 • Bedömningsbeskrivningen finns påseende:15.1-15.3.2007
 • Kungörelse om bedömningsbeskrivningen (pdf 21 Kb):4.1.2007,Till kommun
 • Informationmöte
  -den 15 januari 2007 kl 18.00 ? 20.00 i ungdomsföreningslokal Vasargåd, Nystugavägen 22, Lappträsk.
 • Begäran om utlåtande om bedömningsbeskrivningen (pdf 18 Kb): 4.1.2007,
 • Datum för inlämning av utlåtanden: 15.3.2007
 • Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsbeskrivningen (pdf 78 kb): 14.5.2007 på finska

 

Publicerad 11-11-2013 kl. 15.08, uppdaterad 04-11-2015 kl. 10.55