Utvidgningen av Petikkotoppen, Vanda Stad

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Petikkotoppens (f.d. Långmossens) fyllnadsbacke är ett i bruk varande deponiområde för jordmassor. Området är beläget i Vanda stad i Petikko stadsdel. I detta miljökonsekvensbedömningsprogram (MKB-program) förevisas en plan för bedömning av konsekvenserna till följd av att man planerar öka på volymen av fyllnadsbacken samt att man i fortsättningen även vill förvara och behandla återvinningsmaterial på området. Som projektansvarig i MKB-förfarandet fungerar Kommunalteknikcentralen av Vanda stad.

Projektets alternativ

I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning granskas och bedöms följande alternativ:

  • Alternativ 0+ (ALT0+)

Utvidgningsprojektet genomförs inte. Man fortsätter med den nuvarande deponiverksamheten tills den sammanlagda deponimängden är 11,5 miljoner m3. Den årliga mottagningsmängden är 1,2 milj. ton. Man fortsätter att bryta berg på området för deponiområdets konstruktionsbehov. Stenbrytningsområdets areal är 0,75 hektar och schaktningsmängden 150 000 m3ktr. Jorddeponiområdets sammanlagda areal är 65 hektar.

  • Alternativ 1 (ALT1)

Man fortsätter med deponiverksamheten av rena överskottsjordmassor och dessutom utvidgar man fyllnadsområdets volym. Utvidgningen genomförs genom att öka på fyllnadsvolymen samt genom att utvidga utfyllningsområdet. Man fortsätter att bryta berg på området för deponiområdets konstruktionsbehov. Man utvidgar stenbrytningsområdet. Stenbrytningsområdets areal är 1,7 hektar och schaktningsmängden 370 000 m3ktr. Jorddeponiområdets sammanlagda areal efter utvidgningen är ca 70 hektar och den sammanlagda volymen ca 19,7 miljoner m3. Den årliga mottagningsmängden är 1,4-2 milj. ton.

  • Alternativ 2 (ALT2)

Som ALT 1 då det gäller utvidgning av fyllnadsbacken och stenbrytningen. Som ny verksamhet mellanlagrar och behandlar man dessutom årligen 95 000 ton återvinningsmaterial som kan användas som markbyggandsmaterial.

MKB-programmet

MKB-programmets papperversion kan läsas 2.9. - 1.10.2019:

  • Vanda stad, Vandainfo, Myrbacka, Myrbackahuset, Påltorget 3, 01600 Vanda
  • Vanda stad, Vandainfo, Dickursby, Dixi, Banvägen 11, 2 vån., 01300 Vanda
  • Esbo stad, Servicepunkt för teknik- och miljösektorn, Teknikvägen 15, 2 vån, 02150 Esbo

Tillställning för allmänheten

Projektet presenteras för allmänheten tisdagen den 17 september kl 18.00 - 20.00 i matsalen på Askisto skolan, Nystuguvägen 5-7, 01680 Vanda.

Framförande av åsikt

Alla människor som är intresserad av saken kan framföra sina åsikter och utlåtanden om miljökonsekvensprogrammet skriftligen senast den 1 oktober 2019 till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Som hänvisning: UUDELY/9569/2019.

Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5 vån, Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi

 

 

 

 

Publicerad 29.8.2019 kl. 7.28, uppdaterad 5.9.2019 kl. 10.42