Gå till innehållet

Vanda Energi Ab:s förbränningsanläggning för farligt avfall, Vanda

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Vanda Energi planerar att bygga en anläggning för termisk behandling av farligt avfall där den värmeenergi som uppstår vid behandlingen utnyttjas för energiproduktion. Projektet fokuserar på avfall som i huvudsak uppstår i Södra Finland och som kräver behandling vid hög temperatur. Den nya förbränningsanläggningen är tänkt att lokaliseras till Vanda Energis avfallskraftverks tomt i Långmossebergen.

I projektet byggs en ny förbränningsanläggning för farligt avfall där farligt avfall förbränns i en roterugn. Den planerade mäng-den avfall som behandlas per år är cirka 45 000 ton. Med denna mängd avfall kan 150 GWh fjärrvärme produceras, vilket motsvarar cirka 9 procent av Vanda Energis årliga fjärrvärmeproduktion.

Projektansvarig är Vanda Energi Ab som är en av Finlands största stadsenergibolag. Projektet har en central roll i Vanda Energis strävan att slopa fossila bränslen till 2025. Dessutom stärker projektet rollen för cirkulär ekonomi i energiproduktionen och gör det möjligt att prissätta värme på ett förmånligt sätt även i framtiden.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

  • VE0, det vill säga 0-alternativet: Projektet genomförs inte.
  • VE1: En förbränningsanläggning för farligt avfall byggs på avfallskraft-verksområdet i Långmosseberget i Vanda.

MKB-programmet

MKB-programmets papperversion kan 23.9. – 22.10.2020 läsas på följande platser:

  • Vandainfo, Dickursby, Dixi, Banvägen 11, 2 vån., 01300 Vanda
  • Helsingfors stadshus, registratur, Norra esplanaden 11-13, 00170 Helsingfors
  • Helsingin stadsbibliotek, Böle bibliotek, Klockbron 9, 00520 Helsingfors
  • NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 B, 5 vån., Östra-Böle, Helsingfors

Tillställning för allmänheten

Informationsmöte för allmänheten ordnas elektroniskt 30.9.2020 kl 17.00 på adressen https://vantaanenergia.videosync.fi/yva-30092020

På mötet behandlar man bedömningsprogrammet och projektet.

Genom länken kan du delta i det informationsmötet. Frågor och kommentarer kan ställas genom chattkolumnen i mötet. Frågor kan ställas under hela mötet

En inspelning av informationsmötet kan hittas via samma länk dagen efter mötet.

Framförande av åsikt

Alla människor som är intresserad av saken kan framföra sina åsikter om miljökonsekvensprogrammet skriftligen. De skall riktas till närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 22.10.2020. Hänvisning: UUDELY/10363/2020.

  • Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5 vån, Östra Böle, Helsingfors
  • Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
  • E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi
Publicerad 22.9.2020 kl. 12.38, uppdaterad 23.9.2020 kl. 10.20