Västervik vindkraftspark, Kristinestad

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

Triventus Wind Power AB planerar en vindkraftspark i Västervik, Kristinestad. Projektområdet är beläget på ca 28 kilometer söder om Kristinestads centrum, väster Riksväg 8, mellan Hedenvägen och Storkärrvägen. Inom projektområdet planeras 29- 51 vindkraftsverk. Utöver vindkraftsverk innehåller projektet byggande av vägar, markkablar, ställverk och servicebyggnader samt elöverföring.

BEDÖMNINGSPROGRAMMET

Anlänt: 4.12.2012

Framlagt till påseende:  Kungörelsen och programmet för bedömning av projektets konsekvenser är framlagt till påseende under tjänstetid 17.12-31.1.2013 på Kristinestads officiella anslagstavla, Rådhuset, Staketgatan 1 och i stadsbiblioteket, Salutorget 1, Kristinestad.

Evenemang för allmänheten: För allmänheten hålls ett informationsmöte om programmet för miljökonsekvensbedömning torsdagen 10.1.2013 kl. 18-20 vid Ömossa UF-lokal, Ömossavägen 106, 64440 Ömossa, Kristinestad.

BEDÖMNINGSBESKRIVNINGEN

Bilagor

Anlänt: 19.12.2013

Framlagd till påseende: Kungörelse och miljökonsekvensbeskrivningen är offentligt framlagt till påseende 20.1. – 17.3.2014 på Kristinestads officiella anslagstavla, Rådhuset, Staketgatan 1, och i Kristinestads stadsbibliotek, Salutorget 1, Kristinestad.

Skriftliga åsikter om konsekvensbeskrivningen:  kan lämnas in senast 17.3.2014 till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 VASA eller per e-post registratur.sodraosterbotten@ely-centralen.fi. Kontaktmyndighetens utlåtande om konsekvensbeskrivningen kommer att läggas fram till påseende på ovan nämnda platser samt på webbplatsen i mitten av maj 2014.

Evenemang för allmänheten: För allmänheten hålls ett öppet hus- informationsevenemang om miljökonsekvensbeskrivningen torsdag 23.1.2014 kl 17-20 vid Ömossa UF-lokal, Ömossavägen 106, 64440 Ömossa, Kristinestad.

Publicerad 18.3.2013 kl. 0.00, uppdaterad 7.8.2014 kl. 16.26