Vindkraftspark Kristinestad Norr, Kristinestad

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

BEDÖMNINGSPROGRAMMET

 

Framlagt till påseende: Kungörelsen och programmet för projektets konsekvensbedömning är framlagda under tjänstetid 12.6 – 9.8.2013 på de officiella anslagstavlorna i Kristinestad, Staketgatan 1, i Närpes, Kyrkvägen 2, i Bötom, Kristiinantie 3 och i Teuva, Porvarintie 20 A 4.

Kungörelsen och bedömningsprogrammet sänds även till Kristinestads stadsbibliotek, Salutorget, Närpes stadsbibliotek, Kyrkvägen 2, biblioteket i Bötom, Pappilankuja 4 och till Teuva kommunbibliotek, Porvarintie 39, där de är framlagda till påseende för allmänheten under samma tid.

Öppet hus för allmänheten: Alla som är intresserade av programmet för miljökonsekvensbedömning är välkomna till ett infomöte onsdagen 12.6.2013 i Tjöck skola på adressen Lindbergsvägen 5. Infomötet ordnas enligt ”öppet hus” -principen och man kan komma när som helst mellan kl. 17.30 och 20.30. Vid mötet ges möjlighet att bekanta sig med projektets planerings- och MKB-material. Dessutom ges möjlighet att diskutera med MKB-förfarandets kontaktmyndighet, projektansvarige och projektets planerare. Vid mötet ordnas även kaffeservering.

Framförande av åsikter: Alla intresserade kan framföra sin åsikt om bedömningsprogrammet. Skriftliga ställningstaganden sänds senast 9.8.2013 till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 77, 65101 KARLEBY eller elektroniskt på adressen: registratur.sodraosterbotten@ely-centralen.fi
Vänligen bifoga kontaktuppgifterna till ställningstagandet så att kontaktmyndigheten kan skicka ut
sitt utlåtande.

BEDÖMNINGSSKRIVNINGEN

Bedömningsskrivningen till påseende:

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är framlagda till påseende 1.7 – 28.8.2015 under tjänstetid på de officiella anslagstavlorna i Kristinestad, adress Staketgatan 1, i Närpes, adress Kyrkvägen 2, i Bötom, adress Kristiinantie 3 och i Östermark på adress Porvarintie 20 A 4.

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen läggs också fram till påseende för allmänheten under kungörelsetiden i huvudbiblioteket i Kristinestad, adress Salutorget 1, huvudbiblioteket i Närpes, adress Kyrkvägen 2, biblioteket i Bötom, adress Pappilankuja 4 och kommunbiblioteket i Östermark, adress Porvarintie 39.

Möte för allmänheten:

Om bedömningsbeskrivningen ordnas ett evenemang för allmänheten onsdagen 12.8.2015 kl. 17–19 i Tjöck skola, adress Lindbergsvägen 5. Evenemanget ordnas enligt principen om öppet hus. Från och med kl. 17.30 hålls en kort presentation av projektets resultat.

Framförande av åsikter:

Skriftliga åsikter om bedömningsbeskrivningen kan framföras senast 28.8.2015 till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 VASA eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsbeskrivningen läggs fram till påseende på ovan nämnda platser och på webbplatsen två månader efter att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut.

Publicerad 11.6.2013 kl. 0.00, uppdaterad 23.10.2015 kl. 16.35