Vindkraftspark i Rajamäenkylä, Bötom och Storå

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

MKB-förfarandet gäller O2 Finland Ab:s projekt för en vindkraftspark i Rajamäenkylä i kommunerna Storå och Bötom. Företaget planerar ett projekt med 80 eller högst 107 vindkraftverk i området av Rajamäenkylä, ca 19 km från Kristinestads centrum österut. Området ligger öster om regionvägarna 664 och 687 och på den södra/västra sidan av Riitaluhdantie/Rajamäentie. I projektområdet finns vidsträckta myrmarksområden samt skog som är i skogsbruksanvändning. Den närmaste bebyggelsen ligger på ca 1 km:s avstånd. Projekt- och verksamhetshelheten omfattar också bl.a. elöverföring, jordkablar, vägar och servicebyggnader.

 

BEDÖMNINGSPROGRAMMET

Framlagt till påseende:

Kungörelsen och bedömningsprogrammet är framlagda till påseende 18.4–6.6.2014 på de officiella anslagstavlorna i följande kommuner:

 • Storå, Teollisuustie 1
 • Bötom, Kristiinantie 3
 • Kauhajoki, Hallintoaukio
 • Kristinestad, Rådhuset, Staketgatan 1

Kungörelsen och bedömningsprogrammet läggs även fram för påseende under samma tid i följande bibliotek under deras öppethållningstider:

 • Huvudbiblioteket i Storå, Kristiinantie 17
 • Huvudbiblioteket i Bötom, Pappilankuja 2
 • Stadsbiblioteket i Kauhajoki, Hallintoaukio
 • Stadsbiblioteket i Kristinestad, Salutorget 1

Möte för allmänheten:

Om bedömningsprogrammet ordnas ett evenemang för allmänheten enligt principen om öppet hus tisdagen 13.5.2014 kl. 16–18 på adress Vanhankylän nuorisoseurantalo, Kristiinantie 1400, 64810 Vanhakylä, Storå. Kaffeservering.

Framförande av åsikter:

Skriftliga åsikter om bedömningsprogrammet kan framföras senast 6.6.2014 till adress När-ings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ely-centralen.fi. De som gett utlåtande får NTM-centralens utlåtande för kännedom såsom även de som framfört åsikter om postadressen har uppgetts i åsikten. Ställ-ningstaganden ombeds även skickas som word-fil och diarienummer EPOELY/24/07.04/2014 uppges. Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet läggs fram på ovan nämnda officiella platser samt på webbplatsen inom en månad från att tidsfristen för åsikter och utlåtanden har gått ut.

BEDÖMNINGSSKRIVNINGEN


Materialien hittas på finskspråkiga sidorna.

Framlagt till påseende:

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är framlagda till påseende 1.4. – 28.5.2015 under tjänstetid på de officiella anslagstavlorna i följande kommuner:

 • Storå, Teollisuustie 1
 • Bötom, Kristiinantie 3
 • Kauhajoki, Hallintoaukio
 • Kristinestad, Rådhuset, Staketgatan 1

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen läggs samtidigt även fram för allmänheten till påseende i följande bibliotek under deras öppethållningstider:

 • Huvudbiblioteket i Storå, Kristiinantie 17
 • Huvudbiblioteket i Bötom, Pappilankuja 2
 • Stadsbiblioteket i Kauhajoki, Hallintoaukio
 • Stadsbiblioteket i Kristinestad, Salutorget 1

Kungörelsen publiceras i tidningarna Ilkka, Suupohjan Sanomat och Syd-Österbotten.

Möte för allmänheten:

Om bedömningsbeskrivningen ordnas ett evenemang för allmänheten enligt principen om öppet hus onsdagen 8.4.2015 kl. 17–19 i ungdomsföreningshuset i Vanhakylä på adress Kristiinantie 1400, 64810 Vanhakylä, Storå.

Framförande av åsikter:

Skriftliga åsikter om bedömningsbeskrivningen kan framföras senast 28.5.2015 på adress Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa eller per e-post på adress registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsbeskrivningen läggs fram till påseende på ovan nämnda platser samt på webbplatsen inom två månader från att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut.

Publicerad 9.4.2014 kl. 14.03, uppdaterad 17.7.2015 kl. 9.55