Vindkraftsprojekt i Halsua

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning ab projekt

I Halsua vindkraftspark planeras högst 85 vindkraftverk, som förläggs till det tudelade 7470 hektar stora projektområdet, i vilket den ena delen gränsar till Karleby stad och till Lestijärvi kommun. Vindkraftsparken ligger mellan tätorterna Halsua och Lestijärvi sju kilometer från Halsua centraltätort österut och sträcker sig från Hankasalmenkangas i norr nästan ända till Penninkijoki å i söder. Andra centraltätorter i närområdet är Lestijärvi (ca 15 km mot nordost), Perho (ca 16 km mot söder) och Vetil (ca 25 km mot väster). I området byggs utöver vindkraftverken dessutom bygg- och servicevägar, transformatorstationer och anslutningar till elnätet. Avsikten är att delgeneralplanläggningen av området ska förenas med MKB-förfarandet.

Projektalternativ

För projektet granskas två alternativ (1 och 2), som skiljer sig från varandra i fråga om antalet vindkraftverk och kraftverkens höjd. Dessutom granskas ett s.k. 0-alternativ, i vilket projektet inte genomförs.

 • Alternativ 1: I området av Kannisto och Honkakangas byggs 85 vindkraftverk. Kraftverkens navhöjd är ca 135 meter och enhetseffekten är 3,3 MW.
 • Alternativ 2: I området av Kannisto och Honkakangas byggs 70 vindkraftverk. Kraftverkens navhöjd är ca 175 meter och enhetseffekten är 3,3 MW.
 • Vaihtoehto 0: Inga nya vindkraftverk kommer att byggas. Motsvarande elmängd produceras med andra elproduktionssätt.

Elöverföring

Vindkraftsparkens interna elöverföring från vindkraftverken till vindkraftsparkens transformatorstationer sker med 20 kV jordkablar, som placeras i kabeldiken i anslutning till servicevägarna. I områdena Kannisto och Honkakangas byggs 20/110 kV transformatorstationer, som med hjälp av 20 kV jordkablar samlar upp elektriciteten som produceras i vindkraftsparken. Från transformatorstationerna leds elektriciteten med 110 kV jordkablar till 110/400 kV transformatorstationen som ska byggas i Eliaksen kämppäkangas i Halsua. Med hjälp av denna ska Halsua vindkraftspark enligt planerna anslutas till 400 kV kraftledningen som YIT Rakennus Oy:s har planerat på avsnittet Lestijärvi-Alajärvi. Elöverföringsplanerna för Halsua vindkraftspark hör samman med byggandet av den nya kraftledningen.

BEDÖMNINGPROGRAM

Bedömningsskrivningen till påseende:

Kungörelsen och bedömningsprogrammet är framlagda till påseende under tjänstetid 19.11.2015 – 30.12.2015 på de officiella anslagstavlorna;

 • Halsua kommun, Kauppisentie 5, 69510 Halsua,
 • Karleby stad, Salutorget 5, 67100 Karleby,
 • Lestijärvi kommun, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi,
 • Perho kommun, Keskustie 2, 69950 Perho och
 • Vetil kommun, Kivihyypäntie 1, 69700 Vetil.

Kungörelsen och bedömningsprogrammet läggs även fram för allmänheten under kungörelsetiden i;

 • biblioteket i Halsua, Perhontie 27, 69510 Halsua,
 • Karleby stadsbibliotek, Storgatan 3, 67100 Karleby,
 • biblioteket i Lestijärvi, Lestintie 38 A, 69440 Lestijärvi,
 • kommunbiblioteket i Perho, Koulutie 4, 69950 Perho
 • och huvudbiblioteket i Vetil, Koulukuja 1, 69700 Veteli

Möte för allmänheten:

För allmänheten ordnas ett öppet evenemang om bedömningsprogrammet onsdagen 9.12.2015 i det nya skolcentret i Halsua (Perhontie 29, Halsua). Under evenemanget presenteras bedömningsprogrammet och det är möjligt att diskutera med kontaktmyndigheten i MKB-förfarandet, den projektansvarige, konsulten och planläggaren. Evenemanget ordnas enligt principen om öppet hus kl. 15.00–18.00. MKB-kontaktmyndighetens anförande och presentationen av bedömningsprogrammet och planutkastet inleds kl. 16.30, Kaffeservering kl. 15.00–16.30.

Framförande av åsikter:

Skriftliga åsikter och utlåtanden kan framföras om bedömningsprogrammet senast 30.12.2015 kl. 15.00 per e-post till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 KARLEBY. Utlåtanden och åsikter ombeds även skickas in som word-dokument med hänvisning till diarienummer EPOELY/4677/2015.

BEDÖMNINGSBESKRIVNING

 • MKB-beskrivningen
 • Kungörelse av MKB-beskrivningen
 • Begäran om utlåtande om MKB-beskrivningen
 • Kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-beskrivningen

Bedömningsskrivningen till påseende:

Möte för allmänheten:

Framförande av åsikter:

Publicerad 9.10.2015 kl. 15.30, uppdaterad 29.8.2017 kl. 13.53