Vindkraftsprojekt i Halsua

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning ab projekt

I Halsua vindkraftspark planeras högst 85 vindkraftverk, som förläggs till det tudelade 7470 hektar stora projektområdet, i vilket den ena delen gränsar till Karleby stad och till Lestijärvi kommun. Vindkraftsparken ligger mellan tätorterna Halsua och Lestijärvi sju kilometer från Halsua centraltätort österut och sträcker sig från Hankasalmenkangas i norr nästan ända till Penninkijoki å i söder. Andra centraltätorter i närområdet är Lestijärvi (ca 15 km mot nordost), Perho (ca 16 km mot söder) och Vetil (ca 25 km mot väster). I området byggs utöver vindkraftverken dessutom bygg- och servicevägar, transformatorstationer och anslutningar till elnätet. Avsikten är att delgeneralplanläggningen av området ska förenas med MKB-förfarandet.

Projektalternativ

För projektet granskas två alternativ (1 och 2), som skiljer sig från varandra i fråga om antalet vindkraftverk och kraftverkens höjd. Dessutom granskas ett s.k. 0-alternativ, i vilket projektet inte genomförs.

 • Alternativ 1: I området av Kannisto och Honkakangas byggs 85 vindkraftverk. Kraftverkens navhöjd är ca 135 meter och enhetseffekten är 3,3 MW.
 • Alternativ 2: I området av Kannisto och Honkakangas byggs 70 vindkraftverk. Kraftverkens navhöjd är ca 175 meter och enhetseffekten är 3,3 MW.
 • Vaihtoehto 0: Inga nya vindkraftverk kommer att byggas. Motsvarande elmängd produceras med andra elproduktionssätt.

Elöverföring

Vindkraftsparkens interna elöverföring från vindkraftverken till vindkraftsparkens transformatorstationer sker med 20 kV jordkablar, som placeras i kabeldiken i anslutning till servicevägarna. I områdena Kannisto och Honkakangas byggs 20/110 kV transformatorstationer, som med hjälp av 20 kV jordkablar samlar upp elektriciteten som produceras i vindkraftsparken. Från transformatorstationerna leds elektriciteten med 110 kV jordkablar till 110/400 kV transformatorstationen som ska byggas i Eliaksen kämppäkangas i Halsua. Med hjälp av denna ska Halsua vindkraftspark enligt planerna anslutas till 400 kV kraftledningen som YIT Rakennus Oy:s har planerat på avsnittet Lestijärvi-Alajärvi. Elöverföringsplanerna för Halsua vindkraftspark hör samman med byggandet av den nya kraftledningen.

Bedömningsprogram

Bedömningsbeskrivningen

Papperversion av MKB-beskrivningen kan läsas:

 • Halsua kommun, Kauppisentie 5, 69510 Halsua,
 • Karleby stad, Salutorget 5, 67100 Karleby,
 • Lestijärvi kommun, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi,
 • Perho kommun, Keskustie 2, 69950 Perho och
 • Vetil kommun, Kivihyypäntie 1, 69700 Vetil.
 • biblioteket i Halsua, Perhontie 27, 69510 Halsua,
 • Karleby stadsbibliotek, Storgatan 3, 67100 Karleby,
 • biblioteket i Lestijärvi, Lestintie 38 A, 69440 Lestijärvi,
 • kommunbiblioteket i Perho, Koulutie 4, 69950 Perho
 • och huvudbiblioteket i Vetil, Koulukuja 1, 69700 Veteli

  Evenemang för allmänheten:

  Bedömningsbeskrivningen och utkastet till generalplan för vindkraftsparken, som är samtidigt anhängiga
  i kommunen, presenteras vid ett evenemang för allmänheten måndagen 16.12.2019 kl.18.00 på Halsuan yhtenäiskoulu (Perhontie 29, 69510 Halsua). Kaffeservering från och med kl. 17.30.

  Framförande av åsikter:

  Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsbeskrivningen kan framföras senast 7.2.2020 till
  adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 KARLEBY eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi I åsikterna och utlåtandena ombeds man hänvisa till diarienummer
  EPOELY/4677/2015.


    

   

  Publicerad 9.10.2015 kl. 15.30, uppdaterad 10.12.2019 kl. 14.17