Vindkraftsprojekt i Hedet-Björkliden, Närpes

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

Vindkraftsbolaget PROKON Wind Energy Finland Oy planerar att bygga en vindkraftspark i Hedet-Björkliden i Närpes stad.I området planeras högst 28 vindkraftverk, vars enhetseffekt skulle vara 3 MW och parkens totala kapacitet ca 84 MW.

BEDÖMNINGSPROGRAMMET

Framlagt till påseende:

Kungörelsen och bedömningsprogrammet är framlagt under tjänstetid 14.11.2013 – 10.1.2014 på de officiella anslagstavlorna:

 • Närpes stad, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes,
 • Kurikka stad, Kärrytie 1, PB 500, 61301 Kurikka och
 • Östermark kommun, Porvarintie 20 A 4, 64700 Östermark.

Under kungörelsetiden läggs kungörelsen och bedömningsprogrammet också fram för allmänheten i:

 • Närpes stadsbibliotek, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes,
 • Kurikka stadsbibliotek, Seurapuistikko 2, 61300 Kurikka och
 • Östermark kommunbibliotek, Porvarintie 39, 64700 Östermark.

Framförande av åsikter:

Alla intresserade kan framföra sin åsikt om bedömningsprogrammet. Skriftliga ställningstaganden skickas senast 10.1.2014 till adress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 Karleby eller per e-post till adress: registratur.sodraosterbotten@ely-centralen.fi. Vänligen bifoga kontaktuppgifterna till ställningstagandet så att kontaktmyndigheten kan skicka utlåtandet per post.

Evenemang för allmänheten:

Ett öppet evenemang för allmänheten ordnas om bedömningsprogrammet tisdag 19.11.2013 kl. 16-19 i Närpes (Övermarks ungdomsförening, Smedsvägen 1, 64610 Övermark). Evenemanget fungerar enligt principen om öppet hus. Allmänheten ges möjlighet att diskutera med projektaktören, planläggaren, konsulten och kontaktmyndigheten för MKB-förfarandet. Kaffeservering.

BEDÖMNINGSBESKRIVNINGEN

Bilagor

Framlagt till påseende:

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är framlagt under tjänstetid 11.11. –  30.12.2015 på de officiella anslagstavlorna:

 • Närpes stad, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes,
 • Kurikka stad, Kärrytie 1, PB 500, 61301 Kurikka och
 • Östermark kommun, Porvarintie 20 A 4, 64700 Östermark.

Under kungörelsetiden läggs kungörelsen och bedömningsbeskrivningen också fram för allmänheten i:

 • Närpes stadsbibliotek, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes,
 • Kurikka stadsbibliotek, Seurapuistikko 2, 61300 Kurikka och
 • Östermark kommunbibliotek, Porvarintie 39, 64700 Östermark.

Framförande av åsikter:

Skriftliga åsikter och utlåtanden kan framföras om bedömningsbeskrivningen senast 30.12.2015 kl. 15.00 per e-post till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 KARLEBY. Utlåtanden och åsikter ombeds även skickas in som word-dokument med hänvisning till diarienummer EPOELY/74/07.04/2013.

Evenemang för allmänheten:

För allmänheten ordnas ett öppet evenemang om bedömningsbeskrivningen tisdagen 24.11.2015 med början kl. 17 i Närpes (Övermarks ungdomsförening, Smedsvägen 1, 64610 Övermark). Under evenemanget är det möjligt att stifta bekantskap med projektets planerings-, planläggnings- och MKB-material samt att diskutera med kontaktmyndigheten i MKB-förfarandet, den projektansvarige, projektets planerare och planläggaren. Kaffeservering.

 

Publicerad 12.11.2013 kl. 12.23, uppdaterad 19.2.2016 kl. 11.55