Vindkraftsprojekt och 400 kV:s kraftledning i Rajamäenkylä, Storå, Bötom, Kauhajoki och Honkajoki

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Vindkraftsprojektet omfattar 57 vindkraftverk, av vilka 44 förläggs till Storå och 13 i Bötom. Dessutom granskas en 400 kV:s kraftledning som behövs för att ansluta projektområdet till elnätet. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om vilka utredningar som behövs för MKB-förfarandet och hur bedömningsförfarandet ordnas.

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas fem alternativ för kapaciteten:

  • Alternativ ALT 0: projektet genomförs inte.
  • Alternativ ALT 1: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen sker genom att koppla området till ledningen Seinäjoki-Ulfsby med en ca 26 km lång 400 kV:s kraftledning bredvid den befintliga ledningsgatan.
  • Alternativ ALT 2: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen sker genom att koppla området till elstationen i Arkkukallio med en 25 km lång kraftledning i en ny ledningsgata.
  • Alternativ ALT 3: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen sker genom att koppla området till ledningen Seinäjoki-Ulfsby på den norra sidan av Lauhanvuori med en 20 km lång 400 kV:s kraftledning i en ny ledningsgata, ruttalternativ söder.
  • Alternativ ALT 4: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen sker genom att koppla området till ledningen Seinäjoki-Ulfsby på den norra sidan av Lauhanvuori med en 20 km lång 400 kV:s kraftledning i en ny ledningsgata, ruttalternativ norr.

Bedömningsprogram

Papperversion av bedömningsprogrammet kan läsas 16.5.-14.6.2019

  • på kommunkansliet i Storå, Teollisuustie 1, Storå
  • på kommunkansliet i Bötom, Kristiinantie 1, Bötom
  • stadhuset i Kauhajoki, Hallintoaukio, Kauhajoki
  • kommunkansliet i Honkajoki, Porhontie 5, Honkajoki
  • servicepunkten i Kristinestad, Sjögatan 47 Kristinestad

Evemang för allmänheten

Evenemang ordnas för allmänheten om MKB-programmet måndag 20.5.2019 kl. 18.30 i Storå, Vanhankylän nuorisoseurantalo, Kristiinantie 1400 och på tisdag 21.5.2019 kl. 18.30, Karijoen nuorisoseurantalo, Kristiinantie 8. Kaffeservering med början kl. 18.00.

Framförande av åsikt

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 14.6.2019 till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 Seinäjoki eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi

 

Publicerad 14.5.2019 kl. 13.17, uppdaterad 8.7.2019 kl. 11.50