Gå till innehållet

Vindkraftsprojekt och 400 kV:s kraftledning i Rajamäenkylä, Storå, Bötom, Kauhajoki och Honkajoki

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Vindkraftsprojektet omfattar 57 vindkraftverk, av vilka 44 förläggs till Storå och 13 i Bötom. Dessutom granskas en 400 kV:s kraftledning som behövs för att ansluta projektområdet till elnätet. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om vilka utredningar som behövs för MKB-förfarandet och hur bedömningsförfarandet ordnas.

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas fem alternativ för kapaciteten:

  • Alternativ ALT 0: projektet genomförs inte.
  • Alternativ ALT 1: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen sker genom att koppla området till ledningen Seinäjoki-Ulfsby med en ca 26 km lång 400 kV:s kraftledning bredvid den befintliga ledningsgatan.
  • Alternativ ALT 2: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen sker genom att koppla området till elstationen i Arkkukallio med en 25 km lång kraftledning i en ny ledningsgata.
  • Alternativ ALT 3: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen sker genom att koppla området till ledningen Seinäjoki-Ulfsby på den norra sidan av Lauhanvuori med en 20 km lång 400 kV:s kraftledning i en ny ledningsgata, ruttalternativ söder.
  • Alternativ ALT 4: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen sker genom att koppla området till ledningen Seinäjoki-Ulfsby på den norra sidan av Lauhanvuori med en 20 km lång 400 kV:s kraftledning i en ny ledningsgata, ruttalternativ norr.

Bedömningsprogram

Bedömningsbeskrivning

Papperversion av bedömningsbeskrivningen kan läsas 31.10.-19.12.2019

  • på kommunkansliet i Storå, Teollisuustie 1, Storå
  • på kommunkansliet i Bötom, Kristiinantie 1, Bötom
  • stadhuset i Kauhajoki, Hallintoaukio, Kauhajoki
  • kommunkansliet i Honkajoki, Porhontie 5, Honkajoki
  • servicepunkten i Kristinestad, Sjögatan 47 Kristinestad

Evemang för allmänheten

Evenemang ordnas för allmänheten om MKB-beskrivningen tisdag 12.11.2019 kl. 18.00 på Karijoen nuorisoseurantalo, Kristiinantie 8 och onsdag 13.11.2019 kl. 18.00 i Storå, Vanhankylän nuorisoseurantalo, Kristiinantie 1400. Kaffeservering med början från kl. 17.30.

Framförande av åsikt

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsbeskrivningen kan framföras senast 19.12.2019 till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 Seinäjoki eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi

 

Publicerad 14.5.2019 kl. 13.17, uppdaterad 5.3.2020 kl. 12.36