Vindkraftsprojekt och 400 kV:s kraftledning i Rajamäenkylä, Storå, Bötom, Kauhajoki och Honkajoki

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Vindkraftsprojektet omfattar 57 vindkraftverk, av vilka 44 förläggs till Storå och 13 i Bötom. Dessutom granskas en 400 kV:s kraftledning som behövs för att ansluta projektområdet till elnätet. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om vilka utredningar som behövs för MKB-förfarandet och hur bedömningsförfarandet ordnas.

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas fem alternativ för kapaciteten:

  • Alternativ ALT 0: projektet genomförs inte.
  • Alternativ ALT 1: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen sker genom att koppla området till ledningen Seinäjoki-Ulfsby med en ca 26 km lång 400 kV:s kraftledning bredvid den befintliga ledningsgatan.
  • Alternativ ALT 2: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen sker genom att koppla området till elstationen i Arkkukallio med en 25 km lång kraftledning i en ny ledningsgata.
  • Alternativ ALT 3: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen sker genom att koppla området till ledningen Seinäjoki-Ulfsby på den norra sidan av Lauhanvuori med en 20 km lång 400 kV:s kraftledning i en ny ledningsgata, ruttalternativ söder.
  • Alternativ ALT 4: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen sker genom att koppla området till ledningen Seinäjoki-Ulfsby på den norra sidan av Lauhanvuori med en 20 km lång 400 kV:s kraftledning i en ny ledningsgata, ruttalternativ norr.

Bedömningsprogram

Bedömningsbeskrivning

 

 

Publicerad 14-05-2019 kl. 13.17, uppdaterad 29-07-2020 kl. 10.29