Vindpark i Juthskogen, Malax

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Vindpark Juthskogen i Malax ligger i området av Juthskogen, ungefär tio kilometer från Malax centrum mot sydost i området mellan riksväg 8 och Ribäcksvägen som går på den västra sidan av riksvägen.

Projektalternativ

  • Alternativ 0: projektet genomförs inte.
  • Alternativ 1: i projektområdet byggs 20 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 300 meter, rotordiameter på ca 200 meter och tornhöjd ca 200 meter. Vindkraftsparkens totala effekt är ca 160 MW och det enskilda vindkraftverkets effekt är 7–8 MW.
  • Alternativ 2: i projektområdet byggs 26 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 275 meter, rotordiameter på ca 162 meter och tornhöjd ca 194 meter. Vindkraftsparkens totala effekt är ca 160 MW och det enskilda vindkraftverkets effekt är 6–7 MW.

Alternativ för elöverföringen:

  • S1: Projektets nätanslutningspunkt är Toby elunderstation. Bygg- och ändringsarbeten görs i elnätet på en sträcka av sammanlagt ca 23 kilometer.
  • S2: Projektets nätanslutningspunkt är elunderstationen som byggs längs Fingrids ledningsgata. Bygg- och ändringsarbeten görs i elnätet på en sträcka av sammanlagt ca 8 kilometer.

Bedömningsprogram

Bedömningbeskrivning

Bilagor

Publicerad 29-05-2019 kl. 10.20, uppdaterad 16-09-2020 kl. 8.56