Vindparken i Västra Toholampi, Toholampi

+ Visa information

Projektets kontaktuppgifter

Vindkraftsbolagen wpd Finland Oy och Scandinavian Wind Energy SWE Oy planerar att bygga en
vindkraftspark med 29–34 vindkraftverk i västra delen av Toholampi kommun, som ligger 4 kilometer
sydväst om Toholampis centrum. Strömöverföringen från vindparken planeras gå söderut med en ny
luftledning som ska byggas till Lestijärvis transformatorstation eller via en ny elöverföringsförbindelse
som skulle gå över/under floden Lestijoki via vindparken i Toholampi-Lestijärvi till elcentralen i Uusnivala.

Matrialen hittas på finskspråkiga sidorna.

BEDÖMNINGSPROGRAM

  • MKB-programmet
  • Kungörelse av MKB-programmet
  • Begäran om utlåtande om MKB-programmet
  • Kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet

BEDÖMNINGSBESKRIVNING

Bedömningsskrivningen till påseende:

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är framlagda till påseende under tjänstetid 25.3–12.5.2015 på de officiella anslagstavlorna i

  • Toholampi kommun, Lampintie 5, 69300 Toholampi
  • Lestijärvi kommun, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi och
  • Karleby stad, Salutorget 5, 67100 Karleby.

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen läggs även fram för allmänheten i

  • Toholampi kommuns huvudbibliotek, Kirkkotie 2, 69300 Toholampi
  • biblioteket i Lestijärvi, Lestintie 38 A, 69440 Lestijärvi och
  • Karleby stadsbibliotek, Storgatan 3, 67100 Karleby.

Möte för allmänheten:

Ett för alla öppet evenemang om bedömningsbeskrivningen ordnas onsdagen 29.4.2015 kl. 14.30 i kultursalen på kommungården i Toholampi, Lampintie 5, Toholampi. Kaffeservering kl. 14.00.

Framförande av åsikter:

Skriftliga utlåtanden och åsikter kan framföras om bedömningsbeskrivningen senast 12.5.2015 på adress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 KARLEBY eller per e-post på adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. Utlåtanden och åsikter ombeds också skickas som Word-dokument med diarienummer EPOELY/56/07.04/2013 som referens.

Publicerad 19.3.2015 kl. 13.50, uppdaterad 2.6.2015 kl. 16.03